info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Självbyggda ställningar ökar olycksrisken

En undersökning av olyckor på byggarbetsplatser, där byggnadsställningar var inblandade, har precis gjorts.

Undersökningen kommer att presenteras för fackförbunden i januari och visar att självbyggda ställningar och rullställningar användes i över hälften av de 73 granskade olyckorna.
-När byggnadsarbetarna bygger ställningar själva är risken större att arbetet inte blir riktigt gjort. Kunskaperna om hur man bygger en säker byggnadsställning finns inte på alla arbetsplatser, säger forskaren Per-Olof Axelsson, som gjort undersökningen.
Per-Olof Axelsson granskade 73 slumpmässigt utvalda ställningsolyckor i fem regioner: Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrlandskusten upp till Umeå.
Cirka 30 procent av olycksställningarna var helt egentillverkade. 26 procent var rullställningar.
-Stödbenen användes inte så ofta. De ansågs för bökiga att sätta dit. Vi har framfört detta till tillverkaren. Dessutom höll hjulen inte måttet. I vissa fall var de felplacerade.
Ett mycket litet antal fallolyckor inträffade från systemställningar som hade hög kvalité, och som byggts av professionella ställningsbyggare.
-Några få incidenter, till exempel hanteringsskador vid monteringen, konstaterar Per-Olof Axelsson, som menar att antalet olyckor skulle kunna minska kraftigt om ställningarnas kvalité höjdes.
Studien omfattar olyckor som inträffade under 1998 och första halvan av 1999, och den finansieras av statliga Rådet för arbetslivsforskning samt ställningsbyggarbranschen.
Staten står för 90-95 procent av forskningskostnaden och branschen för 5-10 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Självbyggda ställningar ökar olycksrisken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig