info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

SGI – ett kritiserat system

SGI-systemet är hårt kritiserat av både myndigheter och fackliga organisationer.

Korta, tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare. Det gör att de tuffa reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI), slår hårt mot utsatta grupper på arbetsmarknaden.
– Systemet är rättsosäkert, säger Lars-Göran Johansson, försäkringshandläggare i Byggnads Väst.
Han har mött flera medlemmar som ramlat ut ur sjukförsäkringssystemet på grund av att Försäkringskassan fattat beslut om indragen sjukpenning från och med ett datum som redan passerat. Individen får då inte en chans att skydda sitt SGI genom att till exempel registrera sig hos Arbetsförmedlingen. Flera försäkringshandläggare inom Byggnads vittnar om liknande historier, men berättar också att medlemmar fått sin sjukpenninggrundande inkomst nollad på grund av det krångliga regelverket. Enligt reglerna kan den sjukpenninggrundande inkomsten nollas om det finns en enda dags glapp, mellan olika ersättningar, till exempel studiemedel, föräldrapenning, sjukpenning, eller en inskrivning hos Arbetsförmedlingen.

Läs mer:
Pentti fick fel information – och stängdes av från försäkringen

En nollning av SGI betyder att individen förlorar hela sitt socialförsäkringsskydd när det gäller sjukpenning, föräldraledighet på sjukpenningnivå samt vård av sjukt barn och en rad andra ersättningar.
I höstas kom Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) med en rapport efter att ha studerat nära 600 ärenden där personer nollats. Granskningen visade att Försäkringskassans egen utbildning av SGI-handläggare är bristfällig och att vissa utredningar som ledde till indragen sjukpenninggrundande inkomst var felaktigt utförda.

Läs mer:
Så gör du för att behålla försäkringen

Så svarar socialförsäkringsministern på kritiken

Utredningen från Inspektionen för socialförsäkringen visade också att både Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans personal, ibland gav fel information om hur den enskilda ska agera för att behålla sina socialförsäkringar.
– Detta är allvarligt eftersom det kan få förödande konsekvenser för dem som är sjuka eller arbetslösa, säger Berit Hamrén, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen.Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i Facebookgruppen ”Dina försäkringar på bygget”. Att det inte får finnas en enda dags glapp mellan till exempel sjukpenning, föräldrapenning, studiemedel och arbetssökande kritiseras också, både av Inspektionen för socialförsäkringen och av facket.
– Vi säger numera till våra medlemmar att vända sig till fackliga förtroendemän på arbetsplatsen eller en ombudsman på regionen direkt på sjukdag 15 om de är sjukskrivna för att planera för anpassade arbetsuppgifter när Försäkringskassan drar in sjukpenningen. Men även vid övergångar mellan andra ersättningar bör man kontakta facket för rådgivning för att inte förlora sitt SGI, säger Lars-Göran Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: SGI – ett kritiserat system

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig