info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Seko svänger och tecknar nytt huvudavtal – men Byggnads vägrar

Seko har skrivit under nytt huvudavtal med branschorganisationen Byggföretagen. Avtalet medför förbättringar av omställningsförsäkringar och ändrade möjligheter till vidareutbildning. Men Byggnads menar att det sker på bekostnad av anställningstryggheten och vägrar skriva på.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare i Byggnads, är fortsatt emot att skriva under ett nytt huvudavtal. Foto: Seko/Byggnads

I juni tecknades ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalet, som följde Januariöverenskommelsen, ligger till grund för riksdagens beslut om ändringar i lagen om anställningsskydd (las), som träder i kraft i oktober 2022.

Men fem av LO-förbunden – däribland Byggnads och Seko – valde att avstå. Efter förhandlingar har Seko nu backat och tecknat avtalet med såväl Byggföretagen som Maskinentreprenörerna.

– Avtalet innebär stora förbättringar av omställningsförsäkringen och att anställda får helt nya möjligheter att vidareutbilda sig under pågående anställning, till stor del bekostat via försäkringar och av staten, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen. Foto: Press.

– Man behöver ju bara titta på omvärlden för att se hur behovet av omställning kommer att öka. Det finns en global omställning för att möta klimatkrisen, som påverkar till exempel tillgången på cement. Det finns även nya krav avseende energiförsörjning.

Efter att de nu kommit överens med Seko vill Byggföretagen också ha ett motsvarande avtal med Byggnads.

Problemet är att man nu får två olika omställningsförsäkringar

– Innan augusti månads utgång måste Byggnads ansluta sig till den enklare omställningsförsäkring som gäller utanför huvudavtalet. Den innefattar exempelvis inte rätt till utbildning under pågående anställning. Problemet är att man nu får två olika omställningsförsäkringar och det kan bli komplicerat att veta vilken som ska tillämpas, säger Mats Åkerlind.

Byggnads säger ja till den enklare omställningsförsäkringen, men nej till huvudavtalet.

– Vi har varit kritiska under hela resan och kommer inte underteckna huvudavtalet inom överskådlig framtid. Det vår motpart vill är att lätt kunna sparka framför allt de som kommit upp i ålder och är slitna, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

– Vi är för förbättringar i omställningsförsäkringarna, men inte på bekostnad av anställningstryggheten. Det är staten och skattebetalarna som står för notan för den nya omställningen, arbetsgivarna får bara fördelar.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads. Foto: Terese Perman.

Det är framför allt tre punkter i huvudavtalet som Byggnads sågar.

– Den första är att formuleringen ”saklig grund” för uppsägning ändras till ”sakliga skäl”. Det finns ju en praxis sedan 70-talet för vad som utgör ”saklig grund”. Ändrar man formuleringen kommer det krävas nya prövningar i domstol.

– Den andra saken är ogiltighetsförklaringen. Som det är nu har man rätt att ha kvar sin anställning under pågående tvist tills saken prövats i Arbetsdomstolen, vilket kan ta tid. I det nya avtalet så är den anställde endast skyddad under uppsägningstiden.

Då blir de anställda bara en handelsvara

– Slutligen är det turordningsreglerna. Avtalet innebär att arbetsgivaren kan undanta minst fyra personer från turordningslistan för uppsägning. Tidigare var det bara företag med upp till tio anställda som kunde undanta två personer. Nu får alla företag oavsett storlek göra undantag från turordningen. Då blir de anställda bara en handelsvara, säger Torbjörn Hagelin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Seko svänger och tecknar nytt huvudavtal – men Byggnads vägrar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig