info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Satsning på energisnåla byggen

En rad byggföretag har gått samman för att samla kunskap om hur byggarbetsplatser kan bli mer energieffektiva. Man uppskattar att det finns utrymme för att halvera energikostnaderna på byggen.

Projektet som just har startat ska nästa år resultera i en handbok om hur man kan spara energi på bygget. Jonas Norrman från konsultföretaget IMCG är utredare inom projektet. Han bedömer att kunskaperna om hur man kan jobba mer energisnålt redan i dag finns ute på arbetsplatserna, men att de behöver samlas ihop för att ge möjlighet till helhetsgrepp.

Han tror också att kunskap annars kan försvinna i och med kommande generationsskiften på byggena.
– Det finns kunskap från 70- och 80-talen som har kommit i glömska, säger han.
Han ger exempel på handfasta råd som redan nu har diskuterats. Exempelvis kan det verka billigt att hyra en oisolerad bod, men sedan skapar uppvärmningen höga energikostnader. Han konstaterar vidare att beställaren ofta har stått för elkostnaden och att det då har saknats incitament för att hålla förbrukningen nere, men att det ändå går att ha mål gällande låg energiförbrukning.

I projektet ska företrädare för de medverkande företagen intervjuas om hur de arbetar för att spara energi. Än så länge är AF Bygg, NCC, Skanska, Peab, Tidermans Hyrmaskiner, Lambertssons och Ramirent med.
Jonas Norrman upplever att drivkraften för att komma igång med projektet i första hand har varit ekonomisk, men han konstaterar att det förstås också ryms miljövinster i ett sådant här arbete.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Satsning på energisnåla byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig