info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sänkta förväntningar i byggbranschen

Färska siffror från Konjunkturinstitutet visar på fortsatt ökat byggande de senaste månaderna och ökat antal anställda. Men förväntningarna på byggande framöver bland byggföretagen har sjunkit sedan mars månad.

Konjunkturbarometern för april månad visar goda siffror för bygg- och anläggningsverksamhet, byggandet har ökat de senaste månaderna och visar på en starkare utveckling än normalt. Antalet anställda har också ökat de senaste månaderna, framför allt bland anläggningsbyggarna.

Sänkta förväntningar sedan i mars

Byggföretagens förväntningar på byggandet de närmaste månaderna har dock sänkts märkbart sedan i mars enligt Konjunkturinstitutet. Även anställningsplanerna har sänkts, men är fortfarande mer optimistiska än normalt. En ökad andel av byggföretagen aviserar prishöjningar de närmaste tre månaderna, vilket är klart högre än normalt.

Anläggningsbranschen uppåt

På ett års sikt har förväntningarna på byggmarknaden mattas av bland husbyggarna och det pekar mor en viss dämpning. Företagen inom anläggningsbranschen räknar däremot med fortsatt förbättring på ett års sikt.

Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sänkta förväntningar i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig