info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sänkta ersättningar betalar lägre skatt

En rad av den nya riksdagsmajoritetens beslut trädde i kraft vid årsskiftet. Bland annat sänktes den högsta sjukpenningnivån och ersättningen vid arbetslöshet. I stället sänks skatten för dem som har jobb.

Vid årsskiftet började resultatet av förra höstens val att bli tydligt. För många byggnadsarbetare märks det mest genom att sjukpenningen sänks liksom a-kasseersättning. De nya reglerna ger också utslag i form av högre avgifter till fack och a-kassa (se särskild artikel).
Sänkta ersättningar i försäkringarna vid arbetslöshet och sjukdom används av den nya riksdagsmajoriteten till att sänka skatter. För byggnadsarbetare med jobb märks det genom en skattereduktion på högst 11 000 kronor på ett år.
Nettoresultatet blir plus för den som har jobb större delen av året.

Här följer ett urval av de förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet:
+ Jobbavdraget, en skattereduktion på arbetsinkomster, införs. Ger knappt 1 000 kronor plus för den som arbetar heltid.
+ Avdragsgränsen för övriga utgifter höjs från 1 000 kronor till 5 000 kronor. Innebär att en stor del av avdragsrätten för gransknings- och mätningsarvoden försvinner. Kostar cirka 100 kronor per månad för den som har sådana kostnader.
+ Skattereduktionen för avgifter till fack och a-kassa försvinner. Kostar cirka 75 kronor per månad för en byggnadsarbetare.
+ Prisbasbeloppet, som ligger till grund för olika ersättningar, höjs med 600 kronor, till 41 100 kronor. Inkomstbasbeloppet, som bland annat ligger till grund för livräntor, höjs med 1 400 kronor till 45 900 kronor. Höjningarna påverkar inkomster för till exempel arbetsskadade.
+ Ersättningen vid sjukdom, tillfällig föräldrapenning med mera sänks för dem som tjänar mer än 25 000 kronor per månad. Det sker genom inkomster över 302 200 kronor per år inte räknas när ersättningen räknas ut. Beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst ändras dessutom så att ersättningen för alla minskas med 1,1 procent.
För arbetslösa sänks den högsta sjukpenningen från 521 kronor per dag till 486 kronor.
+ Den högsta dagsersättningen från a-kassan sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Samtidigt blir det svårare att nå upp till full a-kasseersättning genom att beräkningen av ersättningen ändras så att också månader utan arbete räknas in i beräkningsunderlaget.
Den 5 mars 2007 genomförs ytterligare sänkningar av a-kassersättningen vid längre perioder utan jobb.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sänkta ersättningar betalar lägre skatt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig