info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sänkning föreslås av a-kasseavgiften

Avgiften till a-kassan sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem från den 1 juli 2009. Det är ett av förslagen i regeringens budgetproposition för nästa år. Regeringen vill locka tillbaka medlemmar till a-kassorna. -Med den lilla sänkningen är det svårt att få tillbaka medlemmarna, säger Gunnar Dahlberg, chef för Byggnads a-kassa.

Enligt förslaget sänks arbetslöshetsavgiften med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad från den första juli 2009. Många har lämnat a-kassorna efter chockhöjningen som regeringen drev igenom 2007. Men Gunnar Dahlberg tycker att åtgärden är för liten.
– Det blir svårt att få tillbaka de som har gjort ett aktivt val och gått ur, säger han.
Han menar också att det finns oklarheter om Byggnads a-kassemedlemmar verkligen får effekt av sänkningen med 50 kronor. Arbetslöshetsavgiften i Byggnads a-kassa är idag 180 kronor. Men när arbetslösheten ökar, höjs också avgiften. Enligt budgetförslaget blir det inte någon sänkning med 50 kronor om arbetslösheten är så hög att avgiften, även efter en sänkning med 50 kronor, hamnar på maxbeloppet 300 kronor. Regeringen ska dock återkomma med närmare förslag i frågan under våren.
Regeringen vill underlätta för ny- och återinträde i a-kassan. Under 2009 kommer alla nya medlemmar i a-kassan att kunna få en ersättning som är baserad på inkomsten, redan efter sex månader istället för som idag 12 månader. Detta är en tillfällig ändring under detta år. En ytterligare förändring är att inträdeskravet tas bort på en viss arbetad tid för att få gå in i a-kassan. Det har funnits planer på en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men regeringen backar från detta under denna mandatperiod. Ett förslag har utretts och lagts fram, men regeringen tycker att det är alltför tekniskt komplicerat.

Regeringen har påbörjat neddragningar på Arbetsmiljöverket med 157 miljoner kronor under tre år. Detta har väckt stora protester i fackförbunden och samtidigt har dödsolyckorna ökat. I nästa års budget avsätter regeringen 33 miljoner kronor för att bland annat ” förbättra informations- och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet”. 2010 avsätts 45 miljoner kronor för detta ändamål och året därefter 47 miljoner. Ulla Lindqvist, vice ordförande för LO är mycket kritisk. Hon tycker att det är för lite pengar till Arbetsmiljöverket och att satsningen är felriktad. Hon anser att det behövs fler arbetsmiljöinspektörer ute på arbetsplatserna.
– Pengarna skulle behövas inom inspektionsverksamheten. Det är där de stora neddragningarna har gjorts. Bara information i sig hjälper inte, säger hon.
Ytterligare förslag i budget är att regeringen satsar på att bygga nytt och rusta upp infrastruktur. Sammanlagt 7,6 miljarder går till vägar och järnvägar 2009 och 2010. Det handlar bland annat om att förbättra vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg och att anlägga bättre vägar till hamnarna i Göteborg och Trelleborg. Vidare om att bygga nya förbifartsleder förbi flera av landets tätorter, bland annat Umeå, Sundsvall och Motala.

En försämring är att gränsen för avdrag för arbetsresor kommer att höjas nästa år, med 1 000 till 9 000 kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sänkning föreslås av a-kasseavgiften

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig