info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Säkrare kontroll av fukt i betong

Landets första auktoriserade fuktkontrollanter är utsedda.

Utnämningen är ett steg mot att minska riskerna för sjuka hus.
En av de grundläggande orsakerna till så kallade sjuka hus är fukt i betongen. För att få reda på när betongen är tillräckligt torr har man gjort mätningar av fukthalten. Men olika mätkonsulter har med olika mätmetoder kommit fram till mycket varierande resultat. Ingen har därför med säkerhet kunnat veta hur mycket fukt betongen innehåller. Dessutom har mätresultaten inte dokumenterats på ett enhetligt sätt, vilket försvårat arbetet vid till exempel skadeutredningar.
För att lösa problemet har Rådet för Byggkompetens (RBK) tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i konstruktioner av betong. Det går i grunden ut på att samtliga som mäter fukten ska arbeta och dokumentera efter ett enhetligt system. Bland annat har de tagit fram regler för auktorisation av personer som utför fuktmätning av betong.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Säkrare kontroll av fukt i betong

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig