info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Säkerhetsexpert: Gör brottskoll på byggjobbare

Kan hårdare kontroller av dem som anställs på bygget förhindra brott? Och ligger byggbolagen efter i sitt säkerhetsarbete? Experterna – och byggnadsarbetarna själva – är oense.

Säkerhetsexperten Mattias Nygren anser att det finns flera problemområden där företagen inte hänger med brottslingarna. Foto: Magnus Liam Karlsson

Mattias Nygren är grundare och delägare av 2secure. Han själv och de andra som startade säkerhetsföretaget för 15 år sedan har alla en bakgrund i polisens nationella insatsstyrka mot terrorism. Företaget jobbar bland annat med de största svenska byggbolagen och Mattias Nygren anser att det finns flera problemområden där företagen inte hänger med brottslingarna.

– Den stora massan av byggföretag är lyckligt omedvetna om situationen. Det är frustrerande att se att de inte gör vad de kan för att motarbeta kriminaliteten, säger han.

Ett stort problem är svinn och stölder av maskiner och verktyg på bygget. Här anser Mattias Nygren att enorma pengar går till spillo helt i onödan och att byggföretagen i många fall räknar in svinnet i affärerna.

– Angrepp som stölder hanterar man väldigt valhänt trots att det rör sig om jättestora värden. Men för företagen är inte maskinens värde problemet, utan avbrottet i produktionen. Man tar in en ny maskin för att inte få vite, säger han och fortsätter:

– Den här kulturen är gynnsam för de kriminella. Entreprenören har inte tid och energi att utreda hur något kunde försvinna och kanske inte ens bryr sig om att polisanmäla.

Mattias Nygren vill att bolagen dna-märker sina tillgångar i större utsträckning och skapar system för att rapportera stölderna, för att se omfattningen.

– Däremot kanske de inte orkar anmäla eller hålla koll på allt som försvinner, eftersom de vet att de inte får det tillbaka. Det handlar mer om brist på polisiära resurser och om att saker försvinner över gränsen, säger hon.

Tanja Rasmusson är i grunden positiv till dna-märkning.

– Men har man sedan inte rättsvårdande myndigheter som ser till att de kan få tillbaka grejerna så spelar det ingen roll hur mycket pengar man lägger.

Enligt Mattias Nygren är ett annat problem att byggföretagen inte gör bakgrundskontroller av personalen som de anställer.

– Vid riktigt stora stölder, förskingring och bedrägerier är det ofta personer på insidan som ligger bakom. I 70 procent av ärendena som vi har utrett och nått framgång i är egna anställda eller andra personer på insidan gärningsman eller ligger bakom brottet. De kan ha access till företaget, vara konsulter eller på annat sätt befinna sig på insidan.

Så vad bör en arbetsgivare kolla på en byggnadsarbetare före anställning?

– Man bör inte vara en karaktärsbrottsling. En person som upprepade gånger dömts för tillgreppsbrott kanske inte ska jobba på ett bygge. Och om en persons privatekonomi är totalt körd i botten, med betalningsanmärkningar och skulder, så har man stora drivkrafter att hitta andra inkomstkällor än bara lönen.

Något annat som arbetsgivarna kollar för sällan är om anställda har något samröre med grovt kriminella, anser Mattias Nygren.

En person som upprepade gånger dömts för tillgreppsbrott kanske inte ska jobba på ett bygge.

Tanja Rasmusson är tydlig med att man bör vara försiktig med personkontroller för att värna den personliga integriteten.

– Man får inte gå in och kolla hur som helst. Har du suttit av ditt straff så är du oskyldig. Det finns en övertro att titta på belastningsregister som indikator på framtida brott, säger hon.

När det gäller kopplingar till kriminella grupperingar anser hon även där att man inte bör göra för intima kontroller.

– Vi har inte förbud på tillhörighet av olika klubbar i det här landet. Den organiserade brottsligheten är utom all kontroll i Sverige, men våra byggare har inte ansvar för det, säger hon.

Har du suttit av ditt straff så är du oskyldig.

Mattias Nygren säger att han har stor respekt för att man ska väga integritet mot säkerhet.

– Men jag tycker att det borde ligga i allas intresse, så väl företagsledare som anställda, att de som jobbar på företaget inte är en riskfaktor för verksamheten. Man bör ha en tydlig säkerhetspolicy, där man delar upp befattningarna i olika riskklasser och ser vilka kontroller som är relevanta.

Betongarbetaren Peter Eriksson är osäker på vad som är rätt när det gäller personkontroller. Foto: Privat

Vad tycker byggnadsarbetarna själva då? Som du kan läsa i enkäten längst ner så går åsikterna isär. Peter Eriksson, betongarbetare på JM i Uppsala, är osäker på vad som är rätt.

– Å ena sidan har bygg alltid varit en bransch där man är välkommen oavsett bakgrund och det är hit folk med brokigt förflutet söker sig, säger han.

– Å andra sidan förstår jag att företag vill ha koll på vem de släpper in. Så jag förstår till fullo varför företag vill kontrollera anställda.

Du verkar ha svårt att bestämma dig?

– Ja, för det är en väldigt svår fråga. Men i slutet av dagen är det ju arbetsgivaren som tar beslut om vem de ska anställa och de förtjänar så mycket underlag som möjligt.

Kontrollerna av underleverantörer är en annan del där byggföretagen ligger efter, anser Mattias Nygren på 2secure. Företagen gör här ofta bara grunda kollar av betalda skatter, vilket kan göra att kriminella tar sig in på bygget.

– Vi vill att man tittar mer på de personer som äger företaget, som sitter i styrelsen. Man kan ha en fasad med fina siffror och fint yttre, men personerna där bakom kan vara viktiga att titta på.

Bygg har alltid varit en bransch där man är välkommen oavsett bakgrund.

Claes Thunblad, nationell samordnare för Sund konkurrens på Byggföretagen, berättar att man tillsammans med medlemsföretagen just nu tittar på vad man kan göra för att minska stölder och hot. När det gäller kontrollen av underentreprenörerna är han medveten om att det finns problem.

Claes Thunblad.

– Det finns aktörer som skriver avtal med underentreprenörer, men när man sedan besöker byggarbetsplatsen upptäcker man att det är några andra där. Det är helt klart att kontrollen måste bli ännu bättre, säger han.

Enligt Claes Thunblad är bättre granskning av utländska bolag en nyckel för att komma till rätta med problemet.

– Att kontrollera frågor som inbetalning av skatt, försäkringar, avgifter och om det finns kriminella i ledningen är mycket svårare när det gäller utländska bolag. Vi tittar på hur man ska göra det bättre. Den systematiska kontrollen genom ID06 måste stärkas för utländska bolag, säger han.

En annan nyckel för att komma till rätta med kriminella underentreprenörer är enligt Claes Thunblad kontroller på byggen.
Han berättar att Byggföretagen hoppas komma till en överenskommelse med en grupp stora byggherrar om att dessa ska ställa krav på arbetsplatskontroller i avtal.

– Kontrollerna ska göras löpande med viss frekvens och att man enligt en checklista kollar av vissa saker. Vi ska försöka få till en överenskommelse under vårkanten, säger Claes Thunblad.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Säkerhetsexpert: Gör brottskoll på byggjobbare