info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Säkerheten undersöks vid Götatunneln

Ibland är det skilda världar på samma bygge. Byggnadsarbetare har en syn på säkerhetsklimatet i organisationen, medan arbetsledarna har en annan. Det är en av sakerna man kan utläsa efter enkäter om säkerheten vid Götaleden i Göteborg.

I många frågor har arbetsledare och byggnadsarbetare en lika syn på bygget, men i några skiljer de sig markant.
Skillnaden mellan yrkesgrupperna är att yrkesarbetarna är lite mer kritiska till hur organisationen fungerar, medan arbetsledarna har en mer positiv inställning.
– Denna skillnad kan ha en praktisk betydelse på arbetsplatsen och det understryker vikten av att ha en gemensam dialog och kommunikation, säger forskaren Anders Pousette från Arbetslivsinstitutet.

Vad är det som gör att en arbetsplats blir säker ? Det undersöks under ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt vid byggandet av Götaleden med Götatunneln i Göteborg. En grupp forskare från Arbetslivsinstitutet Väst följer byggandet under åren 2001-2005. Målet är sedan att överföra kunskaperna så att de i framtiden kan användas på andra byggen. Men redan under byggandet av Götaleden återkopplas resultaten till arbetsplatserna i form av delrapporter.

Under onsdagen hölls ett seminarium i Göteborg där man rapporterade om det som undersökts hittills.
Götaledsprojektet är stort och komplext och har många parter. Forskarna vill veta hur attityden till säkerheten påverkas och ändras under det flera år långa byggprojektet. Och hur attityden förändras när det sker förändringar på arbetsplatsen.
– Vi tror att säkerhetsklimatet på en arbetsplats har stor betydelse för säkerheten, sa projektledaren Marianne Törner , från Arbetslivsinstitutet.

Därför får byggnadsarbetare och arbetsledare regelbundet besvara enkäter om sin syn på bland annat hur säkerheten fungerar. Svaren från tre av totalt sex enkäter är klara och i slutet av 2005 ska hela projektet slutredovisas.
Anställda på företagen Skanska, NCC, LBT och Vägverket produktion, deltar i enkäterna, i den senaste var 310 personer med.

Enkäterna tar bland annat upp attityden till säkerhetsklimat, psykosocial arbetsmiljö, hur de anställda tycker att de kan kontrollera sin arbetssituation och vad de anser om den fysiska arbetsmiljön. Förutom enkätstudierna bland alla på bygget, görs också intervjuer med utvalda grupper och fältstudier där man ser hur säkerheten fungerar i praktiken. Förutom säkerhetsklimatet undersöks också entreprenörers och beställares system och metoder för att hantera säkerhet.

Intresset att delta i projektet har varit mycket stort, både bland byggnadsarbetare, arbetsledare och byggföretag. Flera företagsrepresentanter sa att här har man samarbetat mellan företagen på ett sätt som annars är ovanligt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Säkerheten undersöks vid Götatunneln

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig