info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så vill Attefall stoppa kriminella rot-jobb: "Hushållen tar större ansvar"

Byggmarknadskommissionen vill i sin slutrapport få kontroll över rotjobben, för att komma åt de kriminella. Dessutom har man en mängd konkreta förslag för att stoppa brottslingarna – och en passning till branschen om att "alla måste hjälpa till".

Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen, vill att hushållen tar ett större ansvar i kampen mot kriminaliteten. Foto: Mostphotos/Byggmarknadskommissionen

Byggföretag, fackliga organisationer, byggherrar och branschorganisationer står bakom Byggmarknadskommissionen, som för två år sedan började sitt arbete med att kartlägga kriminalitet och fusk inom branschen – och ge förslag till förbättringar.

Idag kom slutrapporten, som innehöll en mängd konkreta förslag – till myndigheter, parter och byggherrar – om hur man ska vända den osunda utvecklingen ”från svart till vitt”.

Förslag som sticker ut är sättet på vilket man vill stoppa svartjobb och annan kriminalitet för rot-jobb, alltså byggtjänster i hushåll.

För att få en bild av vilka som jobbar i hemmen föreslår kommissionen krav på elektroniska personalliggare, något som idag bara finns på större byggen.

– Man kan också snabbt införa att man måste ange vem som utför arbetet i hemmen, säger Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen, till P1-morgon.

Attefall anser att det är viktigt att hantverkarna som gör jobbet namnges.

– Då kan man åtminstone kontrollera i efterhand och även beställaren, alltså hushållet, kan se om uppgifterna är korrekta. Det är ett sätt att flytta fram kontrollmöjligheterna och ett sätt för hushållen att ta större ansvar, utan att det blir alltför stor belastning på hushållen, säger Stefan Attefall.

Här några andra konkreta förslag på hur Byggmarknadskommissionen vill förändra branschen:

  • En ny lag om uppgiftsskyldighet ska minska sekretessen mellan myndigheterna. De ska alltså kunna tipsa varandra om kriminella företag.
  • Sekretessen på företagens skattekonton ska bort. På så sätt ska alla kunna se om ett företag fuskar med skatten.
  • En ny lag mot arbetskraftsexploatering ska införas. Det ska bli lättare att kunna döma arbetsgivare för detta brott och räcka med att ”någon låter en person arbeta till uppenbart oskäliga villkor”. Idag krävs att arbetaren har utsatts för tvång eller liknande.
  • Det ska bli straffbart att tvinga arbetare att betala tillbaka delar av sin lön.
  • Fair Play Bygg ska utvidgas till fler regioner. Organisationen, som finns i Stockholm och tar emot tips om kriminella byggföretag, bör finnas på fler platser i landet.
  • Rättvist byggande ska spridas. Initiativet förstärker byggherrarnas kontroll över byggen och fler bör gå med.
  • Det ska bli lättare att utesluta oseriösa företag vid upphandlingar.

Det är tydligt att förslagen riktar sig åt så väl parter och myndigheter som företag och byggherrar. Stefan Attefall är tydlig med att många måste ta ansvar om det ska bli en förändring i branschen.

– Vi måste ha en insikt om att problemen är större än man tror. Alla måste göra mer, alla parter. Det finns ingen som kan säga att det här problemet är någon annans, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så vill Attefall stoppa kriminella rot-jobb: "Hushållen tar större ansvar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig