info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

Så ska fejk-konkurser i bygg stoppas – steg för steg

Utredaren Hans Jeppson har lagt fram en rad förslag för att stoppa byggföretag som fuskar med konkurser.

Hans Jeppson har överlämnat sin utredning till Byggmarknadskommissionen. Foto: Privat/Mostphotos

Avskräckande straff för den som ställer upp som målvakt samt kontroller av nytillträdda fusk-VD:ar från ett EU/EES-land. Dessutom hårdare kontroller kring lönegaranti-utbetalningar. Det är några av förslagen som utredaren Hans Jeppson lämnar över till Byggmarknadskommissionen, som i sin tur kommer att sammanställa åtgärder och förslag till politikerna för att få bukt med osund konkurrens i byggsektorn.

Hans Jeppson har i den nya rapporten fokuserat på hur kriminella inom byggbranschen medvetet sätter företag efter företag i konkurs, för att kunna utnyttja systemet med statlig lönegaranti och tömma bolagen på tillgångar för att slippa betala skulder.

– Det absolut viktigaste
, är att polisen måste få resurser att utreda snabbt – och att man i ett tidigt skede hitta de verkliga huvudmännen som ligger bakom konkurserna. Man kan inte låta dessa ärenden ligga i månader, säger Hans Jeppson.

En vanlig brottsmetod är att kriminella använder målvakter, ofta fattiga och utslagna, från forna Östeuropa. Målvakten skriver fullmakter för en frontman som då får rätt att sluta olika avtal. Detta är praktiskt för de kriminella. Fullmakten ger frontmannen möjligheter att agera som företagsledare samtidigt som det formella ansvaret fortfarande finns hos målvakten.

Därför är det viktigt att ifrågasätta fullmakter och göra kontroller av målvakterna, menar utredaren.

Kriminella företagsledare tecknar gärna kollektivavtal med Byggnads för att framstå som seriösa.  Byggnads har i några delar av landet på senare tid allt oftare krävt att hängavtal ska undertecknas av företagets firmatecknare, det vill säga målvakten. Det visar sig då att vissa företag drar sig ur avtalsskrivning med Byggnads, vilket kan tyda på att man inte har rent mjöl i påsen.

Systemet med konkursförvaltare är i grunden bra och den enda praktiska lösningen på hur konkurser ska hanteras, menar Hans Jeppson.
– Att utreda vem som är företagets huvudman, är en mycket viktig uppgift för konkursförvaltaren, även om den främsta uppgiften är att säkra tillgångar och fördela mellan konkursboets fordringsägare.

Hans Jeppson menar att det är hög tid att vässa det europeiska samarbetet myndigheter emellan. Det måste bli lättare att bedöma om företag som rör sig över gränserna, uppfyller kraven på att betala skatter, avgifter och försäkringar.
– Rörligheten gör att det behövs bättre samarbete. Det finns till exempel inget gemensamt system för att se vilka företag som fått näringsförbud i Europa. En dansk affärspartner kan inte enkelt kolla om en samarbetspartner i Sverige har en dom mot sig. Det behövs större transparens, men det här är avvägningsfråga som politikerna måste diskutera.

Fakta/Byggmarknadskommissionen
Byggmarknadskommissionen  är  ett  initiativ  från företag  och  organisationer  inom  byggsektorn. Syftet är att  kartlägga  förhållanden  på  den  svenska  byggmarknaden  samt  presentera  förslag  som främjar  en  sund  byggbransch  med  goda  sociala  villkor  och  konkurrens  på  likvärdiga  villkor.

Utredningens förslag till åtgärder
  • När en person från andra EU/EES-länder registreras som VD eller styrelseledamot, bör Bolagsverket och Skatteverket göra bättre kontroller.
  • Ändrade straff för målvakter bör kunna göra det mera avskräckande att ställa upp som målvakt.
  • Fackförbund och företag bör i större utsträckning ifrågasätta fullmakter när det finns risk för att företaget använder målvakter i ett bedrägeri-upplägg. Om företag till exempel skulle kräva personlig närvaro av vd:n vid kontraktsskrivning, skulle genast blir mycket besvärligare för de kriminella.
Förslag till åtgärder beträffande konkursförvaltare
  • Konkursförvaltaren bör få tillgång till information som kan ge en samlad bild av de  personer som säger sig ha lönefordringar. Konkursförvaltaren bör få se tidigare eventuella ersättningar från lönegarantin, skatteinbetalningar från arbetsgivaren och  individen själv, medborgaskap och eventuella arbetstillstånd.
  • Konkursförvaltarna bör få hjälp att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter för att kunna bedöma om  det finns risk för att en uppgift om lönefordran är ogrundad eller till och med en del av bedrägeri.
  • En möjlighet som kanske bör utredas, är om polisen kan arbeta närmare konkursförvaltare. Om utredningarbetet kunde inledas tidigare finns  bättre förutsättningar att stoppa serier av konkurser.
Nina Christensen, reporter
Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Så ska fejk-konkurser i bygg stoppas – steg för steg