info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så mår byggnadsjobbarna psykiskt: "Förvånande resultat"

Många trivs med jobbet men det finns en risk för en ökad psykisk ohälsa bland byggnadsarbetare. Det visar en ny enkät.

Drygt 400 skånska byggnadsarbetare har fått svara på hur de mår psykiskt. Foto: ARTMANNWITTE/Mostphotos

Psykisk ohälsa i byggbranschen har blivit allt mer uppmärksammat. Tidigare har tjänstemännens situation undersökts men nu har turen kommit till byggnadsarbetarna.

I en rapport som bland annat Byggnads i Skåne och Byggföretagen i Syd står bakom, visar en enkät med byggjobbare i Skåne att de trivs på jobbet men att det finns oroande tendenser. Stress och bristande planering påverkar bland annat den psykiska hälsan.

Byggnads regionala skyddsombud Robert Nilsson har varit med i en styrgrupp till studien.

– Jag blev förvånad att det blev så pass positivt resultat. Jag trodde att den psykiska ohälsan skulle upplevas som större, utifrån det jag upplevt ute. Sedan ska man komma ihåg att här finns ett mörkertal. De som är med i enkäten är personer som arbetar på företag med kollektivavtal, säger han.

Mellan 12-17 procent av de 420 byggnadsarbetare som svarade visade tecken på psykisk ohälsa. Cirka 20 procent tycker att arbetsgivaren borde göra mer för att man skall må bättre på jobbet.

Frågorna har handlat om både fysiska och psykiska faktorer som kan påverka den psykiska hälsan, bland annat om hur man upplever arbetsuppgifter, arbetsvillkor, fysiska risker i arbetet, samarbete, ledarskap med mera. Även livsstilsfrågor tas upp.

Enkäten visar att många av dem som svarat trivs med jobbet, samarbete och bemötande. Men det finns oroväckande tecken bland svaren, konstaterar rapportförfattarna.

Det branschen behöver arbeta mer med är:

  • Stress och bristande återhämtning,
  • Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna
  • Arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen

Göran Sundholm, är snickare och huvudskyddsombud på Thage i Skåne AB.

Han har ögnat igenom rapporten och känner igen en hel del. Han håller med om slutsatserna.
– För mig är det viktigt att de tar upp stress, som ju till exempel kan orsakas av bristande planering och korta byggtider. Fysiska risker i arbetet kan också påverka hur människor mår. Jag tror även att livsstilen inverkar på det psykiska måendet.

Sammanhållningen på bygget är viktig för den psykiska hälsan, anser skyddsombudet Göran Sundholm.

Företaget han jobbar på har drygt 270 arbetare och tjänstemän.

Hur är den psykiska hälsan bland byggnadsarbetarna hos er?
– Vi har gjort en egen enkätundersökning inom vårt företag och folk verkade mestadels må ganska bra. Varje år vid första mb-mötet går vi igenom enkäten och ser hur vi ligger till.

Är psykisk ohälsa en fråga ni pratar mer nu?
– Ja, här på företaget har vi börjat prata mer om det och tar tag i det om det är någon som inte mår bra.  Vi kommer också att tala om psykisk ohälsa och stress under en kommande hälso- och säkerhetsvecka. Vi har ju även företagshälsovård som vi kan ta hjälp av.

Vilken är den största psykiska risken på ett bygge?
– Det är viktigt att man känner sig delaktig på bygget, både i arbetsberedningar och planering.  Och att sammanhållningen i gruppen och laget är bra. Om man inte har en bra dialog i arbetslagen och på arbetsplatsen kan det leda till stress.

Målet med rapporten var att få en bild av läget och lyfta upp psykisk ohälsa i branschen. Bland annat för att kunna arbeta förebyggande och ta tag i frågan på ett tidigt stadium.

Förutom Byggföretagen och Byggnads Skåne stod Seko, Ledarna, Galaxen Bygg och företagshälsovården Tjugonde bakom enkäten.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Såhär svarade yrkesarbetarna: 

63 procent trivs med sitt arbete ofta och 33 procent mycket ofta.
Liknande blev resultatet på frågor om förutsättningar för arbetets utförande, samarbetsklimatet, bemötandet och tryggheten i arbetet. 

12-17 procent hade tecken på psykosocial ohälsa

Cirka 20 procent tycker att arbetsgivaren borde göra mer för att man skall må bättre i jobbet.

23 procent var allvarligt oroade för hälsorisker i arbetet.

28 procent upplever dålig fysisk hälsa

Rapporten är gjord med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så mår byggnadsjobbarna psykiskt: "Förvånande resultat"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig