info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så kan din chef göra bygget säkrare

Förra året skedde 3800 olyckor på byggarbetsplatser i Sverige. En viktig pusselbit för att minska riskerna är att se över platschefens beteende. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Forskare har intervjuat 37 platschefer på byggen om ledarskapsstil och hur den påverkar säkerheten. Studien visade att det är viktigt att chefen skapar strukturer med regelbundna möten, tydliga regler och riktlinjer. Det visade sig också vara viktigt att chefen övervakar och korrigerar säkerhetsrisker, och dessutom är en bra förebild, både för arbetare och underleverantörer.

Hur är då en dålig chef som gör att riskerna ökar? Jo, det visade sig att säkerheten minskade om chefen inte tar ett tydligt ledaransvar, är otydlig i sin kommunikation och inte gör riskanalyser.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar och att genomföra kollektiva riskanalyser, säger Martin Grill som lett studien.

Nu har han fått nya forskningsanslag för att studera hur man kan utveckla ett bättre ledarskap ur säkerhetssynpunkt bland nya platschefer i byggindustrin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så kan din chef göra bygget säkrare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig