info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rörarbetare kräver höjt traktamente

Höj traktamentet, annars utrotas resemontörerna. Så motiverar en motionär det vanligaste kravet bland vvs-montörernas avtalsmotioner.

Ett 30-tal motioner från tolv avdelningar i Byggnads kräver höjning av traktamentet. Det gör kravet till det helt dominerande bland de drygt 200 avtalsmotionerna om vvs-avtalet.
Andra vanliga krav är fria glasögon, förbättrad företagshälsovård, höjd grundlön samt kortare arbetstid. I Byggnads styrelses förslag till avtalsrådet den 3 februari, som lägger fast avtalskraven, finns kraven om bättre företagshälsovård och kortare arbetstid med. Där finns också krav på att löneutrymmet ska användas till uppräkning av löner och ersättningar. Men inget sägs om speciella satsningar på grundlön eller traktamenten.

Flera har önskemål om förbättrade villkor vid beredskapstjänst, som till exempel kan medföra påtvingad ledighet för vila under tid när man annars skulle ha arbetat. Under sådan tid vill flera motionärer ha bibehållen lön.
Flera motionskrav återkommer på alla Byggnads avtalsområden. Det gäller till exempel olika varianter av kravet på fria glasögon. Andra pekar på behovet av friskvård och problemen med korta byggtider.
Avdelningen i Umeå kräver att Byggnads ska begära utfyllnad av lön vid föräldraledighet.
Totalt har drygt 2 000 motioner lämnats in till Byggnads inför avtalsrörelsen. Cirka 13 500 personer arbetar på vvs-avtalet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rörarbetare kräver höjt traktamente

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig