info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

River upp Lex Laval

Lex Laval ska rivas upp. På onsdag klubbar regeringen en lagrådsremiss som ska ge facken större möjligheter att ta till stridsåtgärder mot utländska företag.

Att riva upp Lex Laval var ett socialdemokratiskt vallöfte. Och på onsdag klubbas lagrådsremissen med regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen.
‒ Den borgerliga regeringen satte efter Lavaldomen en lagstiftning som begränsade fackets möjligheter långt mer än vad som var nödvändigt i förhållande till domen i EU-domstolen. Det jag gör nu är att flytta tillbaka så mycket som vi kan göra i svensk lagstiftning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

LÄS MER:
35 kronor i timlön för jobb åt Laval

Bättre avtal för utstationerade

”Ge större rätt till stridsåtgärder”

Lagrådsremissen innehåller enligt arbetsmarknadsministern ett flertal förslag som stärker utstationerade löntagares rättigheter. Dessutom slopas den så kallade bevisregeln, som från fackligt håll varit föremål för hård kritik.
‒ Det betyder att den fackliga organisationen alltid har rätt att varsla om och vidta stridsåtgärder för att uppnå ett svenskt kollektivavtal. Den begränsning som finns är att man inte kan kräva ett fullt svenskt kollektivavtal och de begränsningarna sätts av utstationeringsdirektivet, säger Ylva Johansson.

Infördes efter EU-dom

Lex Laval, eller utstationeringslagen, infördes 2010 av den dåvarande borgerliga regeringen. Bakgrunden var att EU-domstolen slagit fast att Byggnads stridsåtgärder mot lettiska Laval un Partneri i samband med ett skolbygge i Vaxholm 2004 var oproportionerliga.
Regeringen gör bedömningen att lagen skulle klara en ny prövning i EU-domstolen. Men innan det kan bli aktuellt måste den passera riksdagen. Nyligen drabbades regeringen av en svidande parlamentarisk förlust när de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade förslaget om krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar. Och mycket tyder på att regeringen även denna gång kan få svårt att mobilisera stöd för sitt förslag. När Utstationeringskommittén lämnade sitt betänkande september i fjol reserverade sig de borgerliga ledamöterna.
‒ Vi kommer att lägga propositionen och hoppas givetvis att den går igenom riksdagen. Jag hoppas att flera partier ska leva upp till läpparnas bekännelse om att värna den svenska modellen, säger Ylva Johansson.

För ni några diskussioner över blockgränsen för att försäkra er om en majoritet?
‒ Nej, det gör vi inte.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: River upp Lex Laval

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig