info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Riskerar åtal efter rivning i skola

Arbetsmiljöinspektionen i Linköping har beslutat att åtalsanmäla Bremers Färg, för brott mot asbestreglerna. Företaget rev bort golvplattor med asbesthaltigt lim.

Igår skickades en åtalsamälan till åklagarmyndigheten i Linköping av juristerna på arbetsmiljöinspektionen.
– Brott mot asbestkungörelsen. Företaget borde ha haft tillstånd, säger bygginspektören Hans Gustafsson.

Bremers Färg fick i uppdrag av Mjölby kommun att ta bort ett golv i en skola. Under golvplattorna fanns det asbesthaltigt lim, som byggnadsarbetarna rev bort utan att använda skyddsutrustning.
Enligt Jonas Bremer, vd på Bremers Färg, visste man inte att det fanns asbest i limmet när arbetet påbörjades.
– Vi kollade golvplattorna och de innehöll inte asbest, men det var i limmet det satt, säger han.

Jonas Bremer kan inte svara på varför man inte gjorde en bättre asbestinventering, innan jobbet påbörjades.
Han hävdar att byggnadsarbetarna inte utsattes för asbestdamm, att plattorna gick lätt att ta bort och att limmet inte bearbetades.
Att arbetsmiljöinspektionen beslutat åtalsanmäla företaget, verkar han inte ta så allvarligt.

– Vi har papper från en saneringsfirma som säger hur man ska hantera sånt här. Enligt dem går bra att ta bort plattor med sånt här lim så länge man inte bearbetar det, säger Jonas Bremer, och tillägger:
– Det klart att man kan vara efterklok och säga att man skulle ha skickat in plattor till ett labb innan bygget påbörjades.
Brott mot asbestkungörelsen ger böter, lägst 30 och högst 150 dagsböter, (en dagsbot motsvarar inkomsten per dag).

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Riskerar åtal efter rivning i skola

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig