info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Risk för sämre byggställningar

Nya regler för typgodkännande kan medföra sämre byggställningar i Sverige.

Från den 15 september i år gäller nya regler för typkontroll av systemställningar. Det innebär en ändring då det gäller vilka som får typgodkänna ställningar. Hittills har det krävts att de certifieringsorgan som ska göra typkontrollen, ska vara ackrediterade (kontrollerade och godkända) i Sverige. Men nu går det även om de är ackrediterade i ett annat land inom EES-området (utöver EU även Norge och Island).
Däremot måste kontrollinstansen vara ackrediterad i sitt hemland, för att få typkontrollera ställningar mot svenska regler. Att ställningarna kontrolleras mot svenska regler är ett villkor, för att de ska kunna bli godkända.

Förändringarna får konsekvenser för alla som köper in och använder ställningar. Arbetsmiljöverkets Åke Norelius tycker det är viktigt att vara uppmärksam så att de utländska kontrollorganen verkligen granskar ställningen mot de svenska reglerna. Något som ska framgå av typkontrollintyget. Och framförallt att man kollar att det verkligen är ett ackrediterat organ som granskat ställningen.

– Är man inte noga finns risk att det kommer in sämre ställningar i landet, säger Åke Norelius, som har skrivit de svenska reglerna.
– Vi ville egentligen inte göra detta, utan ville att reglerna skulle vara som förut. Det är EU – kommissionen som har krävt att vi ska göra ändringar i regelverket, säger han.
Regeländringen har tillkommit genom en ändring i föreskriften AFS 1990: 12 om ställningar.
De nya kompletteringarna finns i AFS 2003: 5.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Risk för sämre byggställningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig