info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Risk för betongbrist – cementfabrik kan stanna i höst

Brytningen av kalksten på Gotland är hotad. Något som kan innebära att en stor del av den svenska cementtillverkningen stannar den 1 november. Det kan i sin tur sätta stopp för byggandet.

Framtiden är osäker för cementfabriken i Slite på Gotland. I förlängningen kan det slå mot byggandet. Foto: Cementa

Det är Mark- och miljööverdomstolen som avvisat Cementas ansökan om att få ett förlängt tillstånd att bryta kalksten på ön. I fabriken, som ligger i Slite på den nordöstra delen av ön, tillverkas en stor del av landets cement. Det handlar om 2,3 miljoner ton av den totala volymen på 2,9 miljoner ton cement per år.

Cementa ansökte 2017 om att få till en förlängning av tillståndet för täkterna i Slite. En ansökan som sedan överklagades från flera parter. Bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gotland. Och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen sagt nej till förlängning. Orsaken handlar enligt domstolen om att de miljörelaterade konsekvenserna av fortsatt brytning inte är tillräckligt utredda. Det gäller främst hur verksamheten påverkar grundvattnet.

Enligt Cementa kan Mark- och miljööverdomstolens beslut i förlängningen innebära att det kan bli brist på cement senare i år. ”Svensk bygg- och infrastruktursektor som är beroende av cement både på kort och lång sikt, står inför ett krisläge.” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Rent konkret handlar det om att brist på cement skulle göra det svårt att få fram tillräckliga mängder med betong till byggindustrin.

Men ännu är inte sista ordet sagt. Cementa kommer att överklaga i sin tur och det till Högsta Domstolen där de kan begära prövningstillstånd. Men om det blir ett nej även där kommer domen från Mark- och miljööverdomstolen vinna laga kraft. Då måste alltså kalkstensbrytningen upphöra den 1 november i år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Risk för betongbrist – cementfabrik kan stanna i höst