info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Risk att fler utsätts för farlig diesel

Pressade byggtider ökar risken för att fler byggnadsarbetare utsätts för cancerframkallande dieselavgaser. - Vi kommer att stoppa jobb, säger Ulf Alsterlind, Byggnads.

Han märker en ökad risk för att byggnadsarbetare är inne i trånga utrymmen tillsammans med dieseldrivna maskiner som kör ut rivningsmassor. Pressade byggtider gör att fler yrkesgrupper oftare vistas i samma lokaler, att det rivs och byggs samtidigt, berättar han.

Men Ulf Alsterlind anser att rivningen ska vara färdig innan andra yrkesgrupper släpps in.
– Det är ju välkänt att dieselavgaser är cancerframkallande och detta är ingen utveckling vi stillatigande kan åse, säger han.
– Vi kommer att lägga stopp om det arbetar andra yrkesgrupper än maskinförare och rivningsarbetare, i närheten av dieseldrivna maskiner och om inget gjorts för att rena luften.

All rivning ska planeras så att man minimerar risken för att människor utsätts för avgaser och damm, enligt arbetsmiljöinspektör Sverker Ekström.
Det finns gränsvärden för vilka halter av motoravgaser en människa får utsättas för. Men människor kan bli dåliga även under gränsvärden.
– Det räcker med att en människa mår illa för att arbetsgivaren ska vidta åtgärder, säger Sverker Ekström.
Ulf Alsterlind tycker att oavsett gränsvärde ska ingen i onödan bli utsatt för dieselavgaser eftersom riskerna är klarlagda och eftersom ett bygge innebär en kombination av risker också med andra kemikalier.

Det är svårt för maskinförare och rivningsarbetare att komma undan dieselavgaserna, eftersom de utför de här momenten. Ett sätt är att mäta avgashalterna och det går att komma tillrätta med avgaserna. Med rätt rivningsmetoder och genom att ersätta bensin- eller dieseldrivna maskiner med elektriska, där det är möjligt. Utsug och fläktar kan göra luften renare och de som ska arbeta kan använda skyddsutrustning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Risk att fler utsätts för farlig diesel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig