info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rimecbolag krävs på nitton miljoner

Nästan nitton miljoner. Det kräver Byggnads från tre bolag i Atlanco Rimec-koncernen. Det är en långdragen tvist gällande ett kraftverksbygge i Jämtland som nu nått Arbetsdomstolen.

Den skandalomsusade irländska bemanningskoncernens företag har varit i tvist med Byggnads flera gånger tidigare. Bolag i koncernen har också fått miljonkrav riktade mot sig från det svenska Skatteverket.
Den nu aktuella tvisten gäller arbete som utfördes på NCCs uppdrag mellan åren 2011 och 2013, på ett kraftverksbygge i Hissmofors utanför Östersund.

Endast två medlemmar

De krav som Byggnads riktar mot tre av koncernens bolag bygger framför allt på anklagelser om att löner samt ersättningar, såsom helglön, permitteringslön och semesterersättning, inte betalats enligt kollektivavtal som företagen är bundna av. Dessutom krävs ersättning för att arbetsgivaren uppges ha dragit pengar från lönerna på ett felaktigt sätt, för sociala avgifter.
Totalt landar kraven på 18 843 607 kronor. 18,4 miljoner ska, enligt stämningen, betalas till Byggnads. Det beror på att de berörda arbetarna inte varit medlemmar i facket. Men 400 000 kronor krävs till två arbetare, då dessa två är medlemmar i Byggnads.

”Fel löneform”

I stämningen uppges att Rimec-arbetarna i Hissmofors fick en timlön på 147,72 kronor. Byggnads menar att de egentligen borde ha fått prestationslön. När prestationslönslöneöverenskommelse nu saknas hävdar man att timlönen ska anpassas efter prestationslönesnittet i regionen. (Här lutar man sig mot ett AD-fall om lönesättning som Byggnads vann 2009, mot just ett Rimec-bolag.)
Prestationslönesnittet i Östersundsregionen låg under tiden då projektet pågick mellan 187 och 193 kronor. Alltså avsevärt över de 147,72 kronor som arbetarna uppges ha fått i lön. Byggnads kräver mellanskillnaden och beräknar summan utifrån antagandet att ungefär 70 arbetare åt gången varit på plats.

Tvister i flera länder

Byggnadsarbetaren skrev 2012 om villkoren för arbetarna i Jämtland och om att liknande tvister uppstått i bland annat Finland och Frankrike. Arbetare i Jämtland uppgav då bland annat att den som var sjuk, skadad eller kritisk riskerade att skickas hem, samt att det gjordes tveksamma löneavdrag.
– Jag tror att det mesta hamnar i företagets fickor, sa en av arbetarna om avdragen.
Via sin svenske advokat tillbakavisade företaget då uppgifter om att det gjordes löneavdrag för sociala avgifter. Atlanco Rimec kunde inte nås för en egen kommentar.

Tidigare miljonstämning gav lite pengar

I två stämningar från 2010 stämde Byggnads två Rimecbolag på 29 respektive 9,7 miljoner kronor. Det gällde lönekrav och uppgifter om föreningsrättskränkning. Efter en förlikning landade dock ersättningen på sammanlagt 230 000 kronor.
Det blev svårt för Byggnads att driva tvisterna vidare då Atlanco Rimec hävdade att de stämt fel företag i koncernen. Liknande argumentation har gjort det svårt för Byggnads att driva även tidigare tvister. Även då Skatteverket riktat krav på elva miljoner mot ett av bolagen har man svarat att kraven riktats mot fel företag. Nyligen slog dock kammarrätten fast att Skatteverkets krav står kvar. Samtidigt har Skatteverket riktat nya krav mot ytterligare ett Rimecbolag.
I den nu inlämnade stämningen riktas kraven mot tre bolag. Byggnads skriver i stämningen att man återkomma med preciseringar av krav gentemot respektive bolag när bolagen redogjort för vem som haft ansvar vid vilken tidpunkt.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rimecbolag krävs på nitton miljoner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig