info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Riksbyggen: "Det är helt oacceptabelt"

Leif Linde, vd på Riksbyggen, kommenterar kritiken om faror och problem på byggena.
Riksbyggen ska vara mer närvarande ute på byggen och begränsa antalet entreprenörsled.

Leif Linde, vd Riksbyggen. Foto: Kari Kohvakka

Det har varit faror och dålig arbetsmiljö på flera av Riksbyggens byggen. Hur kan det ske?

– Jag har inte totalkoll men vet att vi, i förhållande till vår omfattande bostadsproduktion, har haft ett fåtal incidenter där skyddsutrustningen inte varit okej. Så fort vi fått veta det har vi gått rakt på entreprenören. Även om det är få fall är det helt oacceptabelt, inte bara ett brott mot ordning och reda utan ett lagbrott också om det är farligt.

Läs också Faror och kaos hos Riksbyggen – bakläxa för fackets föredöme

Vilket ansvar tar ni för att det är säkra byggarbetsplatser?

– Vårt entreprenadavtal innehåller en klausul om att huvud- och underentreprenörer ska ha ordning och reda och kollektivavtal. Vi har agerat direkt i den handfull fall där vi haft problem av olika slag. I ett fall bytte vi huvudentreprenör och slängde ut underentreprenörerna. Efter det har vi också tillsatt en ordning och reda-grupp och har fått förslag på hur vi ska arbeta.

Vad ska ni göra?

– Vi kommer att vara mer närvarande ute på arbetsplatserna och själva skaffa oss djupare kunskap om underentreprenörerna. I höst gör vi ett test att tillåta maximalt två underentreprenörsled när vi skriver nya entreprenadavtal. Det ska utvärderas efterhand.

På era byggen förekommer projektledning och entreprenader som säljs ut. Kommentar?

– Det vanliga är att vi har en huvudentreprenör med kollektivavtal, i några få undantagsfall är det andra upplägg av entreprenadform. Vi är öppna för de flesta former, det viktiga är att vi säkrar ordning och reda. När det blivit fel har det varit mer utifrån sakförhållanden än formen.

Hur ser du på att Byggnads kongress anser att just Riksbyggen ska vara ett föredöme?

– Jag tycker att man ska ställa samma krav på alla byggherrar, det gynnar saken. Men vi är i framkant och vill fortsätta att vara det.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Riksbyggen: "Det är helt oacceptabelt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig