info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rhoca Gil-skadade lider ännu av giftet

19 av 22 tunnelarbetare som skadades av Rhoca Gil i Hallandsåsen, har fortfarande besvär. De fumlar, snubblar, ser sämre och flera har drabbats av impotens.

– Jag har problem med fötterna, får domningar, de blir heta. Så var det inte före Hallandsåsen, säger Kent Edh som borrade för Rhoca Gil- injektering i Hallandsåsen under sommaren 1997.
Kent är, precis som ytterligare 19 av de 22, friskförklarad av läkare på yrkesmedicinska kliniken i Lund.

Tidningen Byggnadsarbetaren presenterar i sitt kommande nummer, som når läsarna på torsdag, en enkät med alla 22 målsägare i den rättegång och arbetsmiljöbrott som kommer att inledas i november. Målsägarna är 22 av de 23 svårast skadade efter exponeringen för akrylamid. De har svarat på likalydande frågor bland annat om sina besvär.
15 av dem beskriver kvarstående besvär som liknar de nervskador de fick i samband med Rhoca Gil-hanteringen. De berättar att de tappar verktyg, har svårt med finmotorik och koordination, balansproblem och värk som träningsvärk. Besvären finns framför allt i händer och fötter. ”Det känns som när handen somnar”, förklarar några de domningar som de upplever. I en del fall dagligen.
– Det är trist att vi inte fångat upp de besvär som den här gruppen nu ger tillkänna, säger läkaren Lars Hagmar, som samordnat undersökningarna på yrkesmedicinska kliniken i Lund.
– Det kan finnas en rad förklaringar, som brister i kommunikationen, svårigheten att mäta den här typen av skador med de metoder vi använt, rädsla för att uppge besvär och att vi sett andra förklaringar än akrylamid till besvären. Men vi vill gärna följa upp den här gruppen på nytt om det finns ett intresse för det, fortsätter han.

För de två som, enligt yrkesmedicin, har kvarstående besvär kan man inte veta om det är kroniska besvär eller om de kommer att avklinga.
– Det går inte att behandla den här typen av skador. Det handlar i stället om att se till funktion och arbeta med rehabilitering, säger Lars Hagmar.
Utöver nervbesvär berättar nu flera tunnelarbetare också om synförändringar och ögonbesvär.

Nio av de 22 ser ett direkt samband mellan synbesvären och arbetet i Hallandsåsen. Flera berättar om dimsyn under arbetet med Rhoca Gil och att synen sedan försämrats. Andra beskriver besvär som försämrat mörkerseende och irriterade tårkanaler.
Lars Hagmar säger att det finns litteratur som konstaterar att akrylamid kan påverka färgseendet och att en undersökning av det hade varit motiverad. Samtidigt pekar han på att de flesta i gruppen är i ett åldersskikt då synen normalt försämras.

Fem av tunnelarbetarna uppger att de drabbats av nedsatt sexuell förmåga efter exponeringen. Lars Hagmar konstaterar att det kan finnas samband men att det är svårt att göra en vetenskaplig bedömning.
Utöver den konstaterade allergi som en av tunnelarbetarna utvecklade berättar nu ytterligare en om svåra allergiliknande reaktioner som uppkommit efter Hallandsåsen och två andra berättar om lättare allergiliknande besvär som ständig snuva.

Tunnelarbetarnas ekonomi har påverkats negativt. Elva av de 22 har haft en sämre inkomstutveckling än genomsnittet i byggbranschen.
Det står i skarp kontrast till inkomstutvecklingen för en av de åtalade Skanskacheferna, Jan Stattin. Hans inkomst av tjänst ökade från 674 000 kronor 1996 till 1 531 000 kronor 2000. En ökning med 127 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rhoca Gil-skadade lider ännu av giftet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig