info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Remiss om mjukare regler vid arbetsskador

Beviskraven för arbetsskadade mildras och en mer likartad medicinsk bedömning införs. Det är två av de förslag till förändrad lagstiftning som nu går ut på remiss.

Bakgrunden till förslagen att förändra lagen om arbetsskador är att den skärpning av reglerna som genomfördes 1993 har fått alltför drastiska konsekvenser. Regelverket har bland annat kritiserats för att vara könsdiskriminerande, orättvist och alltför hårt.
Bland förslagen i remissen finns en förändrad organisation för medicinska bedömningar. Tanken är att hanteringen ska påskyndas och bli mer likartad i hela landet än tidigare.
Förslaget innebär att en central enhet för handläggning av arbetsskador bildas och att komplicerade medicinska bedömningar ska göras av en grupp läkare, inte som idag av en försäkringsläkare på den aktuella försäkringskassan.
Bevisregeln som infördes 1993, som säger att ”en hög grad av sannolikhet” måste visas föreligga för att skadan eller sjukdomen uppkommit som en följd av arbetet, mildras i förslaget. Förändringen är inte så stor i sak men regeringen menar att själva förändringen är en signal till handläggarna att lagen ska tillämpas mer generöst.
Remissarbetet pågår under hösten och en ny lag beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2002.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Remiss om mjukare regler vid arbetsskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig