info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rekordmånga timmar på bygget

Konjunkturinstitutet (KI) spår i sin nya barometer att tillväxten i byggbranschen fortsätter. Men på längre sikt ser de en avmattning.

Under det första kvartalet i år var det fortsatt stark tillväxt för byggsektorn. Produktionen i branschen ökade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010. Att det är högtryckt i branschen visar siffror över antalet arbetade timmar i sektorn. Nivån i dag ligger på 560 miljoner timmar under ett år, vilket innebär att det arbetas fler timmar i byggbranschen idag än under den intensiva byggkonjukturen i slutet på 1980-talet.
Enligt KI:s nya barometer kommer produktionen öka med 5,7 procent 2011 och 3,6 procent 2012. Den förväntade uppgången i byggandet kommer leda till att det blir ännu svårare för byggbolagen att hitta kompetent personal. KI skriver i barometern att svårigheterna med att rekrytera kommer att hämma tillväxten något under de närmaste två åren.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rekordmånga timmar på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig