info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rekordlåg arbetslöshet bland byggnadsarbetare

Den öppna arbetslösheten bland byggnadsarbetarna var under juli rekordlåg på 5,4 procent. Under augusti och september förväntas den sjunka ytterligare till cirka fyra procent.

Den öppna arbetslösheten är låg i hela landet.
Lägst är den i Jönköping med 2,1 procent och högst i Mellannorrland; Gävleborg (7,8 procent), Jämtland (8,5procent ) och Västernorrland(8,9 procent). Låga arbetslöshetssiffror noteras i Norrbotten (6,7), där det pågår många byggprojekt. Abetslöshetssiffrorna för juli är högre än i juni, vilket är normalt. Men det är lägre julisiffror än på mycket länge.
– Trenden är positiv. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att få lika låga siffror. Nu är byggarbetslösheten i nivå med den övriga arbetslösheten, säger Sven Ljung, utredare på Byggnads.

Det är den starka byggkonjunkturen som gör att arbetslösheten är låg. Det är framför allt bostadsbyggandet som har exploderat den senaste tiden.
Många företag har brist på arbetskraft. Arbetslösheten kommer att sjunka ytterligare i augusti och september när nya projekt sätts igång.
Byggnads räknar med att den öppna arbetslösheten kan sjunka ner mot fyra procent. Förutom de som är öppet arbetslösa ingår 1,2 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt var 6 487 byggnadsarbetare arbetslösa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rekordlåg arbetslöshet bland byggnadsarbetare