info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rekordintresse för arbetsmiljö

Intresset är rekordstort för arbetsmiljö inför årets kongress i Byggnads. – Det är mycket tillfredsställande att vi fått upp arbetsmiljön till diskussion i hela förbundet, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.

Arbetsmiljön är den största enskilda frågan i motionsfloden. Vid förra kongressen fanns ett tiotal motioner om arbetsmiljö. Nu är siffran mångdubblad till 51 motioner, bland de totalt 284 motionerna på kongressen.
Bland motionerna finns bland annat krav på förbättringar vid handläggningen av arbetsmiljöbrott, om de korta byggtiderna och krav på en förbättrad och utökad företagshälsovård. Det har också kommit många motioner som ligger arbetsmiljön nära. Ett 16-tal när det gäller sjuk- och arbetsskadeförsäkringar och 22 tar upp krav på lägre pensionsålder. En orsak till det ökade engagemanget antas vara en besvärlig arbetsmiljö och mycket korta byggtider, i kombination med de senaste årens satsningar inom Byggnads på arbetsmiljöfrågor. Dessutom finns kanske bland byggnadsarbetarna en ökad medvetenhet om den egna hälsan.
Under fredagen presenterades motioner och en kongressrapport om arbetsmiljö/ekologiskt byggande i byggbranschen. Rapporten föreslår bland annat att Byggnads ska ställa krav som gör att antalet sjukskrivningsdagar och olycksfall inom byggbranschen ska halveras under den kommande kongressperioden. Inte minst vill man komma åt de svåra fallolyckorna.
Vidare föreslås att förbundet ska arbeta för att en insamling görs och sammanställs från företagshälsovårdens hälsoundersökningar till ett centralt register. Detta föreslås Byggbranschens centrala arbetsmiljöråd ( BCA) vara huvudman för. Kravet på en sammanställning är helt i linje med vad flera av motionärerna tycker. Orsaken är att man på det sättet skulle kunna se mönster och strukturer bland sjukdomar och skador i byggbranschen.
– Vi måste också ha en bättre företagshälsovård som jobbar mer med de förebyggande frågorna, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.

I rapporten föreslås att förbundet ska verka för att alla ny-och ombyggda bostäder får en miljödeklaration (byggvarudeklaration) när det gäller material, konstruktioner och arbetsmiljö.
– Idag vet vi knappt vad byggnaderna innehåller när man ska in och riva, säger Kjell Johansson.
Några andra förslag till kongressen är: att ta initiatvet till en vetenskaplig studie om vilka som lämnar branschen och varför. Den bör även komma med förslag om hur man kan minska sjukskrivningstiden. Vidare finns förslag om att förbättra utbildningen inom arbetsmiljö på olika områden, att intensifiera arbetet med arbetsmiljöfrågor för de mindre yrkesgrupperna och att belastningsskador och ergonomi blir prioriterat under kongressperioden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rekordintresse för arbetsmiljö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig