info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rekordhögt bostadsbyggande

Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket. Under 2016 kommer 64 000 bostäder att ha påbörjats och nästa år ökar antalet ytterligare, spår Boverket i en ny rapport.

64 000 nya bostäder kommer att ha påbörjats innan året är till ändå, förutspår statliga Boverket i en ny rapport. Nästa år förväntas antalet öka ytterligare, till 67 000. Det är nivåer som inte skådats sedan miljonprogrammets dagar.

Ökningstakten bromsar

Men även om antalet påbörjade bostäder förväntas bli fler så bromsar ökningstakten. Förklaringen är att efterfrågan på bostäder i dagsläget överstiger byggbranschens kapacitet, och enligt Boverket är det främst bristen på arbetskraft som hindrar en ännu högre byggnadstakt.

LÄS MER:
Fortsatt starkt bostadsbyggande
Rejäl uppgång för bostadsbyggandet


Sveriges befolkning växer och efterfrågan på nya bostäder beräknas vara fortsatt hög. 240 av landets 290 kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder, och Boverket uppskattar att totalt 710 000 nya bostäder ‒ eller sju bostäder per 1 000 invånare ‒ behöver färdigställas fram till år 2025.

Lönsamt bygga bostadsrätter

Flerbostadshus dominerar kraftigt i statistiken. Enligt prognosen påbörjas 47 500 lägenheter i flerbostadshus i år, varav 24 300 bostadsrätter, 23 000 hyresrätter och 200 äganderätter. I rapporten skriver Boverket att den ”höga aktiviteten driver upp byggpriserna, vilket kan hålla tillbaka byggandet av hyresrätter”.
Myndigheten spår dock att kommuner runt om i landet kraftsamlar för att bygga hyresrätter och att andelen kan öka på sikt.

Ur rapporten:

  • Nästan 50 procent av antalet påbörjade bostäder i landet fanns utanför storstadsregionerna.
  • Antalet påbörjade hyresrätter minskade dock utanför storstäderna, samtidigt som antalet bostadsrätter fortsatte öka.
  • Totalt ökade antalet påbörjade hyresrätter med runt 20 procent jämfört med 2015 medan antalet påbörjade bostadsrätter ökade med omkring 50 procent.
  • Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus är de högsta sedan slutet av miljonprogrammet. Under miljonprogrammets kulmen runt år 1970 byggdes dock 80 procent fler bostäder än i dag.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rekordhögt bostadsbyggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig