info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rekordböter överklagade

Krav på höga upphandlingsskadeavgifter för köp av byggtjänster har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten dömde Haninge bostäder till rekordböter på nio miljoner.

Byggnadsarbetaren har tidigare under måndagen avslöjat att över hälften av de 24 miljoner kronor som har dömts ut i upphandlingsskadeavgifter de senaste fem åren gällt myndigheters köp från byggsektorn. Högst böter hittills har Falu kommun fått betala, åtta miljoner kronor. Detta efter att ha anlitat Peab utan att annonsera ut uppdraget så att andra anbudsgivare fick chansen.
Nu riskerar Haninge Bostäder att få betala ännu högre böter. Kammarrätten dömde under sommaren företaget att betala nio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Men Haninge Bostäder har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte meddelat om den kommer pröva kammarrättens dom.

”Borde annonserats ut”

Enligt Kammarrätten har det kommunala bostadsbolaget brutit mot plikten att annonsera ut byggentreprenader innan kontrakt skrivs. Man ska ha rundat reglerna genom att ett privat företag skrivit kontraktet, gällande bygge av ungefär 90 lägenheter i Haninge, med byggentreprenören. Därefter köpte Haninge Bostäder det privata företaget och tog därmed över kontraktet med byggföretaget.
Kammarrätten menar att syftet var att skapa en avtalsrelation mellan byggföretaget och Haninge Bostäder. Enligt domen borde uppdraget ha annonserats ut så att andra intresserade leverantörer kunde lämnat anbud på jobbet innan avtal upprättades. Detta skulle gjorts i enligthet med LOU (lagen om offentlig upphandling).

Fler fall överklagade

Även det statliga fastighetsbolaget Akademiska hus har ansökt om prövning hos Högsta förvaltningsdomstolen efter att ha dömts att betala upphandlingsskadeavgifter på sammanlagt 3 975 000 kronor. Domarna gäller en rad upphandlingar av främst byggtjänster. Uppdragen har inte annonserats ut. Akademiska hus har drivit linjen att deras verksamhet inte omfattas av LOU, något som förvaltningsrätten och kammarrätten alltså haft en annan uppfattning om.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rekordböter överklagade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig