info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regionala skyddsombud kan få större mandat

Stärkt säkerhet för vägarbetare. Möjligen större befogenheter för skyddsombud. Det är två av punkterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterats i dag, måndag.

Regeringen har tagit fram en strategi för arbetsmiljön, som ska sträcka sig fram till år 2020. Tre prioriterade områden pekas ut: ”nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor”, ”ett hållbart arbetsliv” och ”psykosocial arbetsmiljö”.

Åtgärder för vägarbeten

Några exempel på vad detta innebär konkret är att Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Transportstyrelsen tillsammans ska ta fram förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbeten på och vid vägar. Vidare får tolv myndigheter i gemensamt uppdrag att ta fram information riktad till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. Infon ska gälla regelverk om bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, skatterätt och socialförsäkringssystemet.
Yrken där det är stor risk för att man inte orkar jobba till pensionsåldern ska granskas särskilt. Arbetsmiljöverket ska särskilt följa upp hur företag sköter sitt rehabansvar.

Skyddsombuds roll ses över

Regeringen tillsätter också en särskild utredare som ska se över om arbetsmiljöreglerna är anpassade efter det moderna arbetslivet. Man konstaterar i utredningsdirektivet att det nu är vanligare med exempelvis inhyrd arbetskraft och underentreprenörskedjor, jämfört med när arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978. Enligt direktivet kan detta leda till att arbetsmiljöansvar riskerar att falla mellan stolarna. Utredaren ska därför se över om reglerna behöver ändras. Vidare ska utredaren ta ställning till om regionala skyddsombud ska kunna ha tillträde även till arbetsplatser där fackliga medlemmar saknas. Detta med tanke på att antalet arbetare som är tillfälligt i Sverige, och därmed mer sällan är med i facket, blivit fler.
En annan utredare får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nationellt centrum för kunskap om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik kan utformas.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regionala skyddsombud kan få större mandat

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig