info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regeringen vill skärpa konfliktregler

Regeringen förbereder ett förslag som kan innebära skärpta regler vid konflikter på arbetsmarknaden.

Regeringen förbereder ett förslag som kan innebära skärpta regler vid konflikter på arbetsmarknaden, skriver tidningen Svenska Dagbladet i dag.
En partssammansatt nämnd ska bedöma om konfliktåtgärder står i proportion till de mål de syftar till och den skada som motparten åsamkas. Nämndens ordförande utses av regeringen.
Några straff kan nämnden enligt förslaget inte utdöma, utan dess syfte är att verka avkylande på alltför heta parter på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår också förbud mot blockader av enmans- och fåmansföretag, samt att medlare får möjlighet att skjuta upp varslade stridsåtgärder i ytterligare sju dagar. I dag är varseltiden en vecka.
Morgondagens medlare föreslås också få möjlighet att kalla till sig parterna redan inför en kommande avtalsrörelse, för att identifiera svåra förhandlingsfrågor och upprätta en körplan för förhandlingarna.
Ännu så länge är inte regeringens förslag klart i alla detaljer och kan därför ändras. Lagrådsremissen presenteras först om ett par veckor och propositionen lämnas till riksdagen i slutet av november.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regeringen vill skärpa konfliktregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig