info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regeringen och parterna träffas om Lavaldomen

Arbetsmarknadens parter och regeringen ska träffas för att diskutera vad som behöver göras efter Lavaldomen. Det framgick av fredagens riksdagsdebatt om den svenska modellens framtid på arbetsmarknaden.

Det var socialdemokraterna och vänsterpartiet som begärt debatten efter EG-domstolens utslag i Lavalmålet. Det mål som började med att Byggnads tog till konflikt på mot ett bygge i Vaxholm, i samband med avtalsteckning. Ännu återstår ett ytterligare avgörande i Arbetsdomstolen; men domen öppnar för att utländska arbetare kan tvingas till hur låga löner som helst och till diskriminering på svensk arbetsmarknad, om inget görs menar partierna. Båda krävde krafttag av regeringen.

Beskedet från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) var att han kallar arbetsmarknadens parterna till ett samråd efter EG-domstolens dom för att diskutera vad regering, riksdag och de själva kan göra. Detta samråd hålls den 28 januari. Han berättade också att man ska göra en juridisk översyn av frågan, samt ska tillsätta en särskild utredare.
Han klargjorde också att regeringen är beredd att även ta upp utstationeringslagen i diskussionerna, något han tidigare inte velat göra.
Efter EG-domstolens utslag har såväl LO och Byggnads krävt en ändring av den svenska lagen, för att kunna behålla den svenska modellen. Facken vill att lagen ska formuleras så att mer av det som kallas den hårda kärnan i EU-reglerna (arbetstid, arbetarskydd, semester, med mera) ska regleras av kollektivavtal istället för lag för de utländska arbetare som kommer hit.
Det vore metoden för att värna modellen, menar de.

I riksdagsdebatten deltog representanter för samtliga riksdagspartier.
Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg krävde handling av arbetsmarknadsministern för att värna om den svenska modellen och för att säkerställa att svenska kollektivavtal och inget annat gäller på svenska arbetsplatser.

Vänsterpartiets Josefin Brink krävde också handling av regeringen och påpekade att Sverige vid EU-medlemsskapet lovats att den svenska modellen skulle vara orörd. Nu vill hon att regeringen ska utnyttja möjligheten att kräva undantag, i samband med att Sverige ska skriva under Lissabonfördraget. Det vore ett utmärkt tillfälle att utöva påtryckningar, tyckte hon. Hon vill ha in ett undantag som gör att EG-domstolen inte har rätt att avgöra när svenska fackförbund kan ta till konfliktåtgärder. Hon varnade för att EG-domstolens dom kanske bara är en början till fler försök från EU att ingripa mot svensk fackföreningsrätt.
Där var dock vänsterpartiet och socialdemokraterna inte eniga. Österberg förespråkade en lösning utan detta undantag.
– Gör arbetsmarknadsministern sitt jobb kan vi hävda den svenska modellen tillsammans med arbetsmarknadens parter, sa han.

Samma morgon som riksdagsdebatten varnade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en debattartikel för konflikt på arbetsmarknaden, om regering och riksdag inte ändrar lagstiftningen, så att EG-domstolens utslag anpassas efter svensk arbetsmarknad. Det kan också leda till att medlemsförbunden tvingas ändra sin lönepolitik. Enligt Lundby Wedin och behöver dock inte effekterna bli stora om lagstiftningen ändras så att svenska kollektivavtal omfattar alla företagare och alla arbetare på svensk mark. Men då krävs ändringar i utstationeringslagen och Lex Britannia, menar Lundby-Wedin och LO´s avtalssekreterare som gemensamt stod bakom artikeln.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regeringen och parterna träffas om Lavaldomen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig