info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rättens stenhårda dom mot skojarna – får inte gå upp på taket igen

Företaget har gjort sig känt för att övertala äldre att laga felfria tak. I en ny dom fick en privatperson rätt när han stoppade Arga Takläggarens jobb, som utfördes utan fallskydd och med "markant bristande kompetens".

"Det var ostridigt att arbetet var felaktigt utfört", säger advokat Mats Österholm om Arga Takläggarens takjobb. Foto: Apex Law/Besiktningsprotokoll

Byggnadsarbetaren har skrivit flera artiklar om företaget Arga Takläggaren och dess efterföljare, med namn som Tak och Fasadmästarna i Sthlm och Takspecialisten i Mälardalen. Företaget har upprepade gånger besökt äldre villaägare och berättat att deras tak måste repareras – trots att det inte varit några som helst fel på taken. Flera kunder har lurats att betala för onödigt arbete, som heller inte varit fackmannamässigt utfört.

I en ny hovrättsdom har en 81-årig man nu fått rätt mot bolaget. Mannen fick sitt tak lagt på villan på Lidingö utanför Stockholm, men arbetet från Arga Takläggaren var behäftat med mängder av fel som besiktningsmannen slog ner på. Det här är bara några av felen från besiktningsprotokollet:

”Samtliga takgenomföringar runt stosar, luckor och skorstenar är otäta och ej fackmässigt utförda.”

”Luftning av taknock är ej utförd.”

” Takpannor är skruvade till bärläkt med oklassad skruv och är för

lång.”

”Takpappskarvar ej limmade (pappen över nock ligger upp och ned).”

– Det var ostridigt att arbetet var felaktigt utfört. Företaget trodde inte på vår besiktningsman, så man skickade dit en egen besiktningsman och även han underkände entreprenaden, säger Mats Österholm, advokaten som företrätt den 81-årige mannen.

”Uppvik kring skorsten fel utfört”, enligt besiktningsprotokollet.

Det tvistemålet handlar om är att kunden sagt nej till erbjudandet om så kallat avhjälpande, alltså att entreprenörer får en chans att rätta till sina misstag. I vanliga fall har företaget rätt att ordna felen, men enligt hovrätten var arbetet så dåligt att kunden kunde säga nej: ”Entreprenören har visat en sådan markant bristande kompetens vid utförandet av tjänsten att Xxx med fog har kunnat göra gällande att han saknat förtroende för denne.”

Att arbetet skedde utan fallskydd var också en orsak till att mannen kunde säga nej till avhjälpandet.

– Domen är viktig, eftersom den visar att om en takentreprenör inte vidtar några fallsäkerhetsåtgärder så kan man häva avtalet, säger Mats Österholm.

Byggnadsarbetaren har inte kunnat nå Takspecialistens företrädare Serdar Erdogan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rättens stenhårda dom mot skojarna – får inte gå upp på taket igen