info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rättegång om rätt till facklig tid

Den fackliga förtroendemannen hindrades i sitt uppdrag enligt Byggnads. Men i rätten hävdar företaget att de fått för lite information för att kunna bevilja ledighet.

Sju ledamöter sitter uppradade bakom det svängda bordet längst fram i Arbetsdomstolens rättssal. De lyssnar när advokaten Erik Danhard rabblar innehållet i ledighetsansökan efter ledighetsansökan från 2012. Ansökningarna är skrivna av en facklig fötroendeman på det skånska byggföretaget Otto Magnusson AB. Han sökte betald ledighet för fackligt arbete men möttes av avslag. Enligt Byggnads hindrade företaget därmed den fackliga förtrendemannens uppdrag och kränkte föreningsrätten, det innebär i så fall brott mot såväl förtroendemannalagen som kollektivavtalet. Byggnads kräver därför en halv miljon i skadestånd till förtroendemannen och en halv miljon till Byggnads.

”Företaget fick för lite information”

Erik Danhard företräder företaget. Det han vill övertyga de sju ledamöterna om när han går igenom ansökningarna är att dessa innehöll alldeles för lite information om vad den lediga tiden skulle användas till. Han säger att Byggnads hävdat att man bara är skyldig att ge arbetsgivaren viss övergripande information om syftet med ledighet.
– Det är en position som arbetsgivarsidan givetvis inte delar, säger han.
Han menar att företagets syfte aldrig varit att neka ledighet för uppgifter som rymdes inom mannens uppdrag, men att det inte gick att bedöma detta utifrån ansökningarna.

”Inte inom förtroendemannens mandat”

Byggnads lade tolkningsföreträden, vilket innebär att mannen ändå fick ta ledigt. När Erik Danhard nu går igenom vad tiden lagts på hävdar han att vissa av uppgifterna inte låg inom mannens mandat och att andra tagit orimligt lång tid. Andra uppgifter säger han att företaget kunde ha beviljat ledighet för om man fått mer information.

”Omfattande fackliga uppgifter”

Innan Erik Danhard tog till orda inledde Byggnads ombud, advokat Jonas Wiberg, med att redogöra för fackets hållning. Lutad fram mot det mörkt röda mikrofonskyddet gick han igenom avtal, lagar och överenskommelser för att visa på hur omfattande det fackliga uppdraget är.
Han säger att arbetsgivarsidan hävdat att uppdraget är begränsat på ett sätt som bestrids av Byggnads. För att definiera facklig verksamhet, som man har rätt till ledighet för, hänvisar han till förtroendemannalagens förarbeten.
– Då framgår att begreppet facklig verksamhet ska ges mycket vid innebörd, hävdar han.
När Erik Danhard tar över inleder han just med att redovisa för de begränsningar som finns enligt arbetsgivarsidan, bland annat gentemot lönefrågor.

Fyra dagar i rättssalen

Enligt Byggnads hade mannen som står i konfliktens centrum uppdrag som huvudskyddsombud, handläggare av arbetsmiljöfrågor, sammankallande i mb-gruppen samt medlem i skyddskommittén. Företaget hävdar dock att han aldrig var utsedd till huvudskyddsombud.
Rättegången startade på onsdagen men kommer att ta fyra dagar i anspråk. Under torsdagsförmiddagen hörs förtroendemannen och sedan är en rad andra vittnen kallade.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rättegång om rätt till facklig tid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig