info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rapport om olyckor – så många slarvar med skyddet

Dödsolyckorna ökade 2018. Och olyckor har fortsatt strömma in under 2019. Nu släpper företaget Skydda en rapport om varför de sker och vad som behöver göras.

I Rapporten Säker Arbetsplats 2019 har Skydda med hjälp av Ipsos ställt frågor kring säkerhet till drygt 500 byggarbetare och över 200 skyddsombud.

– Rapporten tar sin utgångspunkt i frågan varför det sker olyckor och hur vi kan förhindra det. Tidigare rapporter har mer konstaterat att olyckor sker, men vi ville gå på djupet, säger Mikael Hansson, VD på Skydda.

Något som framkommer är att många vill se mer utbildning. Exempelvis svarar åtta av tio byggnadsarbetare att de vill ha mer utbildning inom personligt skydd.

– Rapporten stärker vår uppfattning att det behövs löpande riskanalyser och riskarbete. Det händer mycket från det att en arbetsplats startas upp till det att den är klar. På ett bygge uppkommer nya risker hela tiden under resan.

Deltagarna i undersökningen har även sagt att man vill ha mer skyddsutbildningar och menar att skyddsombuden måste få större mandat att påverka situationen på bygget. En annan sak som framkommer är att närmare hälften av byggarbetarna inte använder sin personliga skyddsutrustning fullt ut.

– Det gäller framför allt på mindre företag. De har inte heller genomgått utbildning av det personliga skyddsutrustningstänket i samma utsträckning som anställda på de större bolagen.

Vad sticker ut mest?

– Det skiljer sig markant mellan vad skyddsombuden och byggarbetarna säger om olyckor. Skyddsombuden menar att skärskador är vanligast medan byggjobbarna uppfattar att fallolyckor är vanligast.

Vilka har rätt då?

– Det som byggarbetarna uppfattar ligger närmare vad statistiken visar.

Vad vill Skydda bidra med när det gäller säkerheten?

– Vi vill bidra med ny kunskap och där är rapporten en viktig del. Sedan vill vi rent konkret vara ute på byggena och hjälpa till med bland annat riskbedömningar och utbildningar.

Rapporten Säker Arbetsplats 2019 släpps i sin helhet i samband med Bygg Göteborg 21–22 mars.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rapport om olyckor – så många slarvar med skyddet