info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rapport om arbetare och isocyanater

Mer forskning behövs, det framgår av en ny rapport om isocyanater.

– Men skadeverkningarna av isocyanater är mindre än vad många fruktat, anser professor Staffan Skerfving som lett studierna om hälsoeffekter på arbetare som arbetar med isocyanater.
– En orsak är att det finns en ökad medvetenhet om riskerna och att fler använder skydd.
Staffan Skärfving arbetar vid yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, som står bakom forskningsrapporten,
”Medicinska effekter av isocyanater”. Den har gjorts på uppdrag av Industrifacket och arbetsgivarna Allmänna Industrigruppen. Studierna har pågått i tre år och innefattar industriarbetare som sysslar med skumplast eller med limmer som innehåller isocyanater. Även i byggbranschen finns isocyanater i olika produkter, men byggnadsarbetare ingår inte i rapporten.

Isocyanater kan orsaka luftvägssjukdomar och eksem. Bland industriarbetarna ingår både personer som använt skydd och de som jobbat oskyddade. Bland dem som exponerats finns besvär på luftvägarna, framförallt i näsan; i form av näsblod och nästäppa. Här finns också människor som fått lungsjukdomar.

Tydligast är kopplingen mellan besvär och isocyanater på arbetsplatser där man arbetar med att hetta upp produkterna. 152 arbetare undersöktes på en arbetsplats där man sprutade och hettade upp lim baserat på polyuretan, som innehåller isocyanaten MDI, (metylendifenyldiisocyanat). En hög andel av arbetarna hade besvär från luftvägarna, främst från näsan, men också från luftrören. De med mer besvär, hade också högre halter av nedbrytningsprodukter av isocyanater i blod och urin. Det visar att man ska vara särskilt försiktig vid sprutning och upphettning av denna sorts material.
Bland dem som sysslade med att hetta upp material med MDI utvecklade cirka en tredjedel antikroppar riktade mot isocyanaterna, vilket visar att ämnena påverkar immunsystemet. Men fortfarande vet ingen vad det är som gör att en del av de som utsatts får luftvägssjukdomar.

En annan studie gjordes på 151 anställda på 13 arbetsplatser med flamlaminering, gjutning, pressning och skumning. De läkarundersöktes då det gäller hälsotillståndet i näsa, luftrör och lungor. De fick besvara en enkät om luftvägsbesvär och olika allergi- och inflammationsblodprover togs. Där såg forskarna inte något enkelt samband mellan isocyanater i luft eller blodprov och luftvägsbesvär eller försämrad lungfunktion.

Vissa isocyanater har visat sig vara cancerframkallande i djurförsök, men ingen vet säkert hur människor påverkas. Projektet har studerat hur många som fått cancer på en grupp på 4 175 arbetare, med minst ett års anställning i industrier som hanterar isocyanater. Resultatet var att de hade fått cancer i lägre utsträckning än den allmänna befolkningen. Men en uppgift förbryllar. Kvinnor som räknades som lågexponerade för isocyanater hade fått lungcancer i större utsträckning än förväntat. Idag finns ingen förklaring till varför, det kan till exempel inte förklaras med rökning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rapport om arbetare och isocyanater

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig