info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
Quiz

Vad vet du om loftgångar, prefab och sopsugar?

De flesta bor någon gång i livet i ett flerbostadshus. Men vad kan du som byggnadsarbetare om dessa både älskade och hatade byggnader.

Annons
Annons
Fråga 1/8

På bilden ett typiskt loftgångshus. Namnet kommer från att det finns en utvändigt loftgång som leder fram till lägenhetsdörrarna. Vad kallas denna gång med ett annat ord?      

Fråga 2/8

Radiojournalisten Lubbe Nordström gjorde under 1930-talet en serie reportage om bostadsförhållandena i Sverige. 1938 kom det ut en bok som byggde på radiointervjuerna. Vad heter boken?      

Fråga 3/8

I Sveriges finns det cirka 4,7 miljoner hushåll. Hur många har sitt krypin i en lägenhet i ett flerbostadshus?      

Fråga 4/8

Prefab är idag vanligt när man bygger stora bostadshus. Men vad betyder egentligen, ”pre”, den första delen av ordet?  

Fråga 5/8

1935 beslutade riksdagen om att bygga Barnrikehus. Ett exempel är husen på bilden. Vad innebar reformen?      

Fråga 6/8

Produktionen av flerbostadshus har de senaste åren legat på den högsta nivån sedan miljonprogrammets dagar. Samtidigt rivs det en del. Hur många lägenheter i flerbostadshus jämnades med marken förra året?        

Fråga 7/8

Under det intensiva bostadsbyggande under 1960-talet och början av 1970-talet användes ett material till väggar i källare och stommar som är starkt förknippat med radon. Efter larmrapporter några år senare blev materialet förbjudet. Vad heter det?      

Fråga 8/8

När byggdes den första sopsugsanläggningen i Sverige?      

Du har svarat på 0 av 8 frågor.
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig