info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Projekt ska minska olyckor

Arbetsmiljöverket startar ett treårigt inspektionsprojekt för att minska byggolyckorna. Framförallt kommer mindre företag att granskas, men även vissa stora infrastrukturbyggen.

Inspektionsprojektet kommer att startas i april och cirka 1 200 arbetsgivare över hela landet ska besökas i år. Samtidigt startas en stor informationskampanj.
Arbetsolyckorna i byggbranschen är nästan dubbelt så vanliga som i andra branscher. Olyckstalen ligger på 11 olyckor per tusen anställda och år, jämfört med snittet på 7.
– Vårt mål är nu att minska olycksriskerna på byggarbetsplatser, säger Anders Svärd, en av verkets projektledare.
Han tror att besöken framförallt kommer att vara föranmälda, men att man även kommer att göra flygande inspektioner.

Nya krav

Bostadsbyggandet har ökat och ett antal stora infrastrukturprojekt är igång. Det innebär fler risker. Entreprenörer i flera led är vanliga på byggarbetsplatser och andelen utländsk arbetskraft är större.
-Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under 50 anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen, säger Håkan Olsson, inspektionschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.
Förra året ökade antalet dödsfall i byggbranschen. Åtta personer dog och en är saknad efter byggolyckor, visar en sammanställning Byggnadsarbetaren gjort.

Infrastrukturprojekt

Vid sidan om de mindre företagen kommer verket också att granska stora infrastrukturprojekt.
– Det har skett både dödsfall och olycksfall i större infrastrukturprojekt de senaste åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna i de här projekten, säger Håkan Olsson.
Uppmärksammade dödsolyckor har bland annat inträffat på projekten Citybanan och Fortums kraftvärmeverk i Stockholm.
Även stora företag, med fler än 250 anställda, kommer att ingå i Arbetsmiljöverkets granskning.
Förra året ökade dödsolyckorna i byggbranschen. Åtta personer dog och en är saknad efter byggolyckor, visar en sammanställning Byggnadsarbetaren gjort.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Projekt ska minska olyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig