info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Professur i hållbart byggande

Ett mer miljövänligt byggande är målet med en ny professur vid Lunds universitet. Den har skapts utifrån att utsläppen av klimatgaser kan minska kraftigt genom ändrat byggande.

– Grundtanken är att vi står inför stora utmaningar i energifrågan, säger Thomas B Johansson, chef för Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.
I första hand kan energi sparas genom att byggnader konstrueras så att driften slukar mindre energi. Enligt Thomas B Johansson finns det metoder för att uppnå det genom bland annat bättre isolering och värmeåtervinning. Han konstaterar dock att de metoder som finns inte används tillräckligt i dag.

Professuren ska även se till möjligheter att minska energiförbrukningen i själva byggprocessen. I det steget kan det ha betydelse bland annat vilken typ av material som används.
Enligt universitetets pressinformation står byggnadssektorn för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige, och därmed för ett omfattande utsläpp av klimatgaser.
Professuren ska tillsättas inom kort. Personen som får tjänsten ska samarbeta med ett nybildat forum där forskare, kommuner och näringsliv sitter med. Forumet ska samla och sprida kunskap om hållbart byggande.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Professur i hållbart byggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig