info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Problem för byggprodukter i EU

Bygg- och anläggning är en sektor som drabbas av problem på EU:s inre marknad.

Bygg- och anläggning är en betydelsefull sektor, på en EU-nivå står den för 15 procent av tillverkningsindustrin. En av förklaringarna till att sektorn stöter på problem är att arbetet med att ta fram harmoniserande standarder har tagit tid. Det visar en utredning från Kommerskollegium.
Direktivet för byggprodukter antogs 1989, men 2001 trädde den första standarden (cement) i kraft. I dagsläget är cirka en femtedel av standarderna klara. Det råder också delade meningar om att CE-märkningen är tvingande. Oftast ställs krav att nationella standarder ska följas.
I Tyskland och Österrike stöter bygg- och anläggningsprodukter ofta på problem. I Tysklands fall rör det sig om att de tyska reglerna skiljer sig från dem som överenskommits inom EU. I Österrike handlar det om att en produkt som är godkänd i ett EU/EES-land, även måste godkännas i Österrike.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Problem för byggprodukter i EU

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig