info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Principärende i AD om turordningsregler

Byggnads kräver att företaget NVS betalar skadestånd till två tidigare anställda. I onsdags var det rättegång i Arbetsdomstolen. Enligt Byggnads har företaget frångått turordningen då de två byggnadsarbetarna blev uppsagda.

I början av 2007 meddelade NVS att de skulle lägga ned sin entreprenadavdelning. I och med nedläggningen upprättade företaget fyra turordningslistor. Svetsare, vvs-montörer, servicemontörer och chaufförer delades in yrkesvis.

Byggnads hade misstankar om att NVS försökte kringgå kollektivavtalet och lagen om anställningsskydd (Las), och godtog därför inte att NVS hade fler än en lista. Då tvisten inte kunde lösas, trots en central förhandling, valde NVS att säga upp 11 anställda från Uppsalafilialen. De flesta fick anställning på andra filialer i företaget, men två som inte godtog uppsägningarna blev av med jobbet.

Under onsdagen var det rättegång i Arbetsdomstolen i Stockholm. Byggnads hävdade att NVS uppdelning i fyra olika turordningslistor stred mot kollektivavtalet eftersom företaget inte är uppbyggt efter yrkesgrupper, och att det därför inte går att ha fler än en turordningslista.

Under rättegången gick Byggnads jurist Peter Kindblom igenom samtliga byggnadsarbetares anställningsbevis, och kunde konstaterade att NVS inte delat in sina anställda efter yrkesgrupp. På majoriteten av yrkesbevisen är det otydligt vad de anställda på NVS arbetar med.

– Merparten har ingen yrkesgrupp i anställningsbeviset. Det visar att företaget inte är indelat på det sätt som krävs för att kunna upprätta fler än en turordningslista, sa Peter Kindblom.

De uppsagda arbetarna har båda jobbat på företaget en längre tid.
Under sitt vittnesmål sa en av de uppsagda männen att det på NVS bara funnits en turordningslista.

– Under hela min tid på NVS har det bara funnits en turordningslista, och den har man kunnat hämta ut när som helst.

Peter Kindblom, som under rättegången gick igenom anställningstiden för de anställda, menade att bara företaget följt Las vid uppsägningarna hade de två byggnadsarbetarna aldrig blivit av med jobbet.

NVS juridiska ombud Tommy Larsson ansåg att Byggnads tolkar kollektivavtalet fel. Att det visst går att ha fler än en turordningslista. Företaget behöver inte vara indelat i yrkesgrupper för att det ska finnas flera turordningslistor. Enligt Tommy Larsson behöver en arbetsgivare bara se till vilka arbetsuppgifter de anställda hade sex månader innan uppsägningarna, och på så sätt dela in arbetslaget efter yrke.

Tommy Larsson tillade också att de uppsagda byggnadsarbetarna hade erbjudits andra jobb inom NVS, men att de båda avböjt dessa anställningar.

– Ingen uppsägning hade varit nödvändig om de båda tagit de omplaceringar de blev erbjudna, sa han.

Enligt Peter Kindblom hade de uppsagda byggnadsarbetarna ingen möjlighet att ta de jobb som NVS erbjöd. En av de uppsagda männen hade då blivit tvungen att pendla över 20 mil om dagen och den andra skulle få problem att lämna sitt barn på förskolan.

Rolf Levin, ombudsman på byggnads, menar att rättegången mot NVS är principiellt viktig.

– Utfallet av rättegången är jätteviktig för alla vvs-arbetare. Om arbetsgivare tillåts att dela upp de anställda i flera turordningslistor kan arbetsgivaren placera de man inte vill ha kvar i en kategori och sedan lägga ner den delen av företaget. Det skulle leda till att uppsägningarna helt blir på arbetsgivarens villkor.

Byggnads kräver att NVS ska betala 41000 kronor respektive 130000 kronor i skadestånd till de uppsagda männen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Principärende i AD om turordningsregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig