info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Polisen tar hjälp av skyddsombud

Polisen vill ta mer hjälp av skyddsombuden efter arbetsolyckor. -Vi har insett att de har upplysningar och kunskap som kan göra våra utredningar bättre, säger Filippo Bassini, chef för en ny enhet för arbetsmiljöbrott.

Skyddsombuden är en kunskapskälla. De vet hur arbetsplatsen är organiserad och vilka underentreprenörer som finns, till exempel.
-De kan bidra med namn på personer som har information att lämna och berätta om vad som tidigare hänt på arbetsplatsen. Om det till exempel varit klagomål på skyddet, säger Filippo Bassini. Han leder en ny grupp som arbetar med arbetsmiljöbrott, knuten till länskriminalen i Stockholm.
Enligt honom har polisen ofta inte insett skyddsombudens viktiga roll och i många fall inte använt denna resurs.
-Vi ska självklart kontakta skyddsombuden när vi kommer till en olycksplats, men de får också gärna gå fram till oss direkt efter en olycka och flagga för att de finns på plats, säger han.

”Frys läget”

Allt som kan göra polisutredningarna bättre är viktigt, tycker han och något av det viktigaste är vad som sker precis när en arbetsolycka hänt.
-Vi vet att arbetsgivaren ibland är snabb på att städa undan och sätta upp skydd och kanske försöka dölja saker som är brottsliga. Då skulle det vara bra om skyddsombudet kan fotografera snabbt och faktiskt spärra av i väntan på att polis kommer fram och då dessutom skydda andra arbetstagare. Frys läget tills vi kommer så får vi ta över, säger Filippo Bassini

Ny organisation

Polismyndigheten har generellt sett fått kritik för att man satsat för lite resurser på att utreda arbetsolyckor. Nu ska arbetet förändras, i samband med en stor omorganisation som träder i kraft från den första januari 2015. Då slås 21 länsmyndigheter samman till en enda myndighet med sju regioner. Varje region får då en specialenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott. Stockholm är föregångare i landet med en specialenhet för arbetsmiljöbrott. Gruppen har redan påbörjat sitt arbete och består av sex poliser och en förundersökningsledare som enbart ska ägna sig åt denna typ av utredningar.
-Det är viktigt att få ha fredade utredare. Jag vill ha utredare som är experter, säger Filippo Bassini.

”De har ju kunskapen”

Byggnads arbetsmiljöombudsman Jörgen Eriksson tycker att det är bra att polisen nu börjar använda sig mer av skyddsombudens i brottsutredningar om olyckor.
-Jag tror absolut att skyddsombuden kan hjälpa till. De har ju kunskapen, både om arbetsplatsen och om vad som kan ha gått snett när en olycka händer, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Polisen tar hjälp av skyddsombud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig