info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Platschef dömd för sprängolycka

En platschef har dömts för arbetsmiljöbrott efter en olycka i samband med byggandet av Botniabanan. Grävmaskinisten Nils-Erik Pohjanen skadades allvarligt då sprängmedel detonerade när han slog sönder ett stenblock med en hydraulhammare.

Domen föll i Ångermanlands tingsrätt och rätten dömer platschefen för arbetsmiljöbrott, inklusive vållande till kroppsskada. Platschefen får sammanlagt 16 500 kronor i böter.
Vid olyckan, som hände 2005, krossades rutorna på grävmaskinen och det skyddsgaller som maskinen har framtill trycktes in i förarhytten. Nils-Erik Pohjanen fick bland annat ett flertal sårskador i ansiktet, en svullnad på halsen, med mera. Han syddes med 40 stygn i ansiktet.

Olyckan hände efter en sprängning vid byggandet av Botniabanan. En dola, odetonerat sprängmedel, fanns kvar i det stenblock (skut) som grävmaskinisten bearbetade med sin hydraulhammare.
Det saknades särskilda instruktioner för hur hanteringen av skut skulle gå till. I förhören berättade Nils-Erik Pohjanen att han före olyckan inte fått några direkta instruktioner om dolor eller att det skulle finnas några andra säkerhetsrutiner kring hanteringen av skut. Han brukade själv kontrollera skut men utgick också ifrån att det var gjort av andra.

Den ansvariga platschefen, som är anställd av Vägverket har hävdat att han gjort det han ska enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Han menar att det direkta skyddsansvaret för grävmaskinisten, som var en underentreprenör, inte låg på honom, utan i första hand på den entreprenör som anlitat grävmaskinisten och på grävmaskinisten själv.
Men rätten lägger ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på platschefen, som också var samordningsansvarig. Tingsrätten konstaterar att det inte fanns några tillräckliga instruktioner för hanteringen av överblivna bergmassor, det saknades rutiner för vem som skulle kontrollera om det fanns odetonerat sprängmedel.

Tingsrätten lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ska bland annat systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön blir bra. Han ska också fortlöpande undersöka riskerna och vidta åtgärder. Speciella regler finns också för att förebygga olyckor när man hanterar stenblock och bergmassor efter sprängning
Men ingen kontroll hade gjorts för att upptäcka dolor efter sprängningen och det saknades rutiner för detta, trots att det på arbetsplatsen tidigare varit tillbud på grund av odetonerade sprängmedel.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Platschef dömd för sprängolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig