info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Plåtföretagen vill frysa avtalen

Arbetsgivarna i plåtbranschen kan tänka sig höjda löner lokalt. Men det ska inte finnas någon garanterad löneökning. I stället vill man förlänga de nu gällande avtalen i tre år.

På onsdagen träffades Byggnads och plåtarbetsgivarna för utväxling av avtalsbud. Byggnads bud innehöll bland annat 3,2 procents löneutrymme som ska användas bland annat till höjda löner och ersättningar samt åtta timmars förkortad arbetstid per år.
Plåtarbetsgivarna svarade med något som Byggnads förhandlare kallar ett nollbud. Plåtföretagen vill ha en förlängning av de avtal som gäller nu, en så kallad prolongering, under en ny treårsperiod. Motivet för det magra budet är dystra framtidsutsikter både för konjunkturen och företagens ekonomi.

Arbetsgivarna öppnade för löneökningar i företagen som fastställs i lokala förhandlingar. Men man avvisar en centralt reglerad minsta löneökning.
– Vi hade ändå en diskussion. Mycket talar för att de vill avvakta resultatet på andra avtalsområden, säger Kurt Kraenzmer, som leder Byggnads förhandlingsdelegation.
Byggnads och plåtarbetsgivarna enades om att träffas igen den 11 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Plåtföretagen vill frysa avtalen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig