info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Pensionssparande skapar jobb

Byggnads förbundsstyrelse vill att LO utreder möjligheten att starta en löntagarvänlig pensionsfond efter kanadensisk modell.

Kanada finns en facklig pensions- och investeringsfond, som både ska ge god avkastning, och utveckla små och medelstora företag, för att på så sätt skapa nya arbetstillfällen.
Det är Byggnads avdelning i Malmö som lagt fram en motion om en sådan fond i Sverige, och som Byggnads styrelse nu bifallit. LO kommer att behandla frågan vid sin kommande kongress.
Byggnads förbundsstyrelse anser att det är viktigt att målet för en eventuell facklig pensionsfond tydligt klargörs. Pensionsspararna ska veta hur pensionspengarna förvaltas och vilka fondens mål är.
AMF-pension och SPP, som delvis ägs av LO, har ett stort inflytande över kapitalplaceringarna i Sverige med sina tillgångar på cirka 600 miljarder kronor. Nybildade Folksam-LO Fondförsäkring kommer också att vara en betydelsefull aktör i framtiden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Pensionssparande skapar jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig