info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Peab har flest sjukdagar av de stora bolagen

Peab har högst sjukfrånvaro av de stora börsbolagen inom byggsektorn. Det visar en färsk rapport där statistik om sjukfrånvoro i NCC, Skanska, JM och Peab samt övriga bolag på börsen sammanställts.

Sedan den 1 juli 2003 är det lag på att alla arbetsgivare med fler än tio anställda ska redovisa sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Folksam har gått igenom samtliga årsredovisningar för 2004.
Rapporten från Folksam visar att Peab hade högst sjukfrånvaro i jämförelse med övriga bolag i byggsektorn. I Peab var sjukfrånvaron under förra året 5,3 procent av de anställdas sammanlagda arbetstid. Det betyder grovt räknat att var tjugonde arbetsdag var en sjukdag för anställda i Peab. 62,6 procent av den sammanlagda sjukdomstiden hade dock sitt ursprung i långtidssjukskrivningar (sammanhängande mer än 60 dagar).

NCC hade lägst sjukfrånvaro av byggbolagen. Där var sjukfrånvaron 4,5 procent av de anställdas sammanlagda arbetstid, varav 60,1 procent var långtidssjukfrånvaro.
Efter NCC kommer Skanska med 4,9 procents sjukfrånvaro, och JM med 5,1.
Snittet för alla bolag på börsen som redovisat fullständiga uppgifter var 5,2 procent. De fyra byggbolagen ligger alltså ganska nära snittet vilket ger dem betyget tre, på en femgradig skala. IT företag placerar sig i topp bland de tio bästa, med betygen 4,82-5,0 medan ett flertal industriföretag finns bland de tio som får lägst betyg: 0,69-2,0. Hälsobetygen bygger enbart på uppgifterna i årsredovisningen om sjukfrånvaro.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Peab har flest sjukdagar av de stora bolagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig