info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Övervakning av servicebilar

Företaget installerade gps i bilarna. Ett integritetskränkande sätt att övervaka de anställda menade Byggnads. Nu har parterna kommit överens om en lösning i AD.

Facket stämde företaget till Arbetsdomstolen (AD), för avtalsbrott i början av förra året. Nu har parterna, i en förlikning, kommit överens om hur gps-övervakning ska hanteras för att medföra så lite kränkning som möjligt för arbetstagarna.

Måste förhandla först

Arbetsgivaren måste först och främst begära förhandling med facket enligt paragraf 11-14 i medbestämmandelagen (MBL). I förhandlingen måste arbetsgivaren ange syftet med användningen av gps-övervakning. Arbetsgivaren måste också ange vilka befattningar som får tillgång till uppgifterna, samt upprätta rutiner för att säkerställa, att ingen obehörig tar del av uppgifterna. Det måste också upp på bordet, hur länge uppgifterna ska sparas.

Anställda blev upprörda

Tvisten mellan Byggnads och företaget uppstod för cirka ett år sedan. Under påsken installerades ett gps-system i ett 20-tal företagsbilar. Det upprörde både fack och anställda. Genom installationen kunde företaget alltid övervaka exakt var de anställda befann sig. Byggnads hävdade att företaget brutit både mot sin förhandlings- och informationsskyldighet, det vill säga att bolaget var skyldigt att förhandla innan förändringen genomfördes.

Lokala och centrala förhandlingar

Både lokala och centrala förhandlingar hölls utan att parterna kom överens. Men nu har alltså en förlikning skett i AD. Observera att tvistefrågan gällde gps för övervakning, inte gps för navigering.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Övervakning av servicebilar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig