info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Överenskommelse mot mutor

Byggjättarna har tagit fram riktlinjer om korruption ihop med Sveriges Kommuner och landsting och Byggherrarna. Till exempel är det ingen bra idé att sponsra kommunens kickoff.

Förekomsten av mutor inom byggsektorn är ett känt problem. Institutet mot mutor visade tidigare i år att var tredje mutbrott som lett till fällande dom från 2012 och framåt rör byggbranschen.
Med stöd av just Institutet mot mutor har nu SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och fem stora byggföretag tagit fram nya riktlinjer för den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. De medverkande företagen är JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke.

Gäller från i dag

– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen med byggindustrin och att vi nu har tydliga gemensamma regler både för byggbransch, kommuner, landsting och regioner. Det är ett gemensamt verktyg i arbetet för att motverka oegentligheter och korruption, säger SKLs ordförande Lena Micko i ett pressmeddelande.
Helena Sundén från Institutet mot mutor säger att tydliggörandet av vad som betecknas som muta eller korruption kommer underlätta det förebyggande arbetet.
Överenskommelsen gäller från och med i dag, den nionde december. Den slår bland annat fast att stor försiktighet ska iakttas om man beställer privata arbeten från en leverantör som man också använder sig av i arbetet.

Upprepade luncher olämpligt

Måttfullhet ska genomsyra arrangemang som på något sätt stöds av någon i bygg- och fastighetssektorn. Som exempel nämns att det setts som otillbörligt att en privat entreprenör bjuder en kommunal tjänsteman på lunch vid tio tillfällen och på café tre gånger under femton månaders tid.
Det är heller inte tillåtet med bidrag som lämnas för att mottagaren ska kunna ha kickoff eller teambuilding. Samma sak gäller aktivitet utan naturlig koppling till tjänsteutövningen, exempelvis kryssningar eller aktiviteter med nöjesinslag på annan ort.

Två domar i år

Ett uppmärksammat exempel på mutbrott begångna i relationen mellan offentliga sektorn och byggsektorn gäller Falu kommun. Peabanställda hade bjudit tjänstemän på kommunen på underhållning, mat och alkohol. Både kommuntjänstemän och de inblandade som arbetade på Peab har dömts till böter, hovrättsdomen föll i våras.
I somras kom också en dom
gällande relationen mellan Trafikverket och ett lokalt Peabbolag i norra Sverige. Företagets tidigare chef dömdes till villkorlig dom och dagsböter för att ha gett ett stall till en projektledare på Trafikverket. Även mannen som ska ha fått stallet dömdes. Domen är överklagad.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Överenskommelse mot mutor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig