info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Över 30 000 bostäder 2004

Förra året var det bästa sedan mitten av 1970-talet när det gäller byggandet av bostäder. Enligt Boverket påbörjades över 30 000 lägenheter under året, vilket motsvarar en uppgång på 20 procent.

Under förra året började det byggas 27 000 nya bostäder. Av dem var 16 500 lägenheter i flerbostadshus och 10 500 i småhus. Dessutom tillkommer det 3 500 lägenheter genom ombyggnader av främst vindar. Totalt 30 500 lägenheter.
Störst ökning av byggandet i förhållande till befolkningsmängden har man haft i Uppsala-, Västerbottens-, Gotlands-, Kronobergs- och Stockholms län.
Enligt Boverket kommer bostadsbyggandet att fortsätta att öka under de närmaste åren. Under 2005 beräknar man att nyproduktionen hamnar på 28 500 lägenheter och under 2006 på 30 500 lägenheter. Prognoserna som sträcker sig längre fram i tiden är mycket osäkra. Men på Boverket räknar man med ungefär 34 000 nya bostäder år 2010.
Under 2003 påbörjades 24 500 bostäder.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Över 30 000 bostäder 2004

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig