info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Oväntat många dör av miljön på jobbet

Fler dör av jobbet än vad som tidigare är känt. Det visar resultatet i en ny finsk studie. Den pekar på ett samband mellan buller och hjärtinfarkt och mellan damm, avgaser och flera cancersjukdomar, bland annat.

Studien är gjord vid finska arbetsmiljöinstitutet. De har försökt att beräkna vilken betydelse olika arbetsmiljöfaktorer har för dödlighet. De kom fram till att sju procent av all dödlighet i åldrarna 25-75 år kan förklaras av arbetsmiljöfaktorer. I Finland skulle det innebära att cirka 1 800 personer dör per år till följd av olika faktorer på arbetsplatserna. Översatt till svenska förhållanden skulle det vara 2 000 som dör under ett år, på grund av arbetet.
– Siffran är förvånansvärt hög, säger Kjell Torén, docent på yrkes- och miljömedicin i Göteborg.
Den finska studien är gjord på människor som dog 1996. Samma år i Sverige anmäldes totalt cirka 130 dödsfall på grund av olyckor och arbetssjukdomar på hela den svenska arbetsmarknaden, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Till det nya och mest anmärkningsvärda hör kopplingen mellan dödlighet i hjärtinfarkt och arbetsliv. Kjell Torén tror att man tidigare starkt har underskattat kopplingen mellan dödsfallen och vad personerna utsatts för på jobbet. Buller, skiftarbete och stress är misstänkta faktorer till hjärtinfarkt, enligt undersökningen. Alla tre är välkända fenomen i byggbranschen, där buller är ett av de största arbetsmiljöproblemen.
Orsaken till att buller kan ge hjärtinfarkt är att kroppen får högt blodtryck genom att stressas av den höga ljudnivån. Nära 19 procent av dödsfallen i hjärtinfarkt bland män i Finland, misstänks bero på jobbet.
I nästan 14 procent av fallen beräknas dödligheten i cancersjukdomar bland män vara orsakad av faktorer på arbetsplatsen. Genomgående är siffrorna för relationen arbete och sjukdom högre för männen och de uppgifterna är mest jämförbara med byggbranschen eftersom där jobbar mest män.

Kända hälsofaror i byggmiljön som kemikalier och damm misstänks utgöra en överrisk för dödlighet i ett flertal fall. Damm misstänks orsaka cancer i näsa och bihålor. Av alla som dött i den typen av cancer beräknas en fjärdedel ha fått den på grund av damm på jobbet. Samma orsak misstänks också ligga bakom en fjärdedel av dödsfallen i lungfibros. För exempelvis cancersjukdomar i tjocktarmen är asbest, avgaser och svetsning misstänkta faktorer. 5,6 procent av dem som dör i den sjukdomen beräknas göra det på grund av jobbet.

Arbetsrelaterade orsaker finns till dödsfallet hos 100 procent av männen som dör i dammlunga. Orsaken är asbest, stendamm med mera) Av den sin dör av lungsjukdomen Kol beräknas 14 procent av fallen ha sin orsak i damm, svetsrök och passiv rökning.
Forskarna har granskat den vetenskapliga litteraturen för att hitta riskfaktorerna i arbetslivet. Därefter har de beräknat hur många som avlidit av en viss sjukdom som kan förklaras av yrkesmässiga exponeringar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Oväntat många dör av miljön på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig